Kierunek Andragogika (Fot.freedigitalphotos.net)

Kierunek studiów: Andragogika

Chcielibyście w przyszłości zajmować się edukacją osób dorosłych oraz interesuje Was proces ich kształcenia. Andragogika daje możliwość spełniania swoich marzeń.

 

Andragogika

Na tym kierunku studenci zgłębiają wiedzę andrologiczną dotyczącą:

 • uczestnictwa osób dorosłych w edukacji,
 • specyfiki funkcjonowania człowieka dorosłego w różnych okresach dorosłości,
 • specyfiki kształcenia oraz uczenia się osób dorosłych.

Dodatkowym celem jest nabycie umiejętności określania stylów uczenia się osób dorosłych.

 

Idealny kandydat

Idealnym kandydatem będzie osoba przekonana o tym, że uczyć się można przez całe życie oraz w przyszłości chciałaby kształcić osoby dorosłe. Cechy charakteru, które mogą się przydać to cierpliwość, umiejętność analizy oraz umiejętność słuchania.

 

Rekrutacja

Są to studia stacjonarne i niestacjonarne I  i II stopnia, gdzie o przyjęciu na studia decyduje konkurs świadectw.

 

Program nauczania

Niektóre przedmioty realizowane na tym kierunku:

 • psychologiczne koncepcje dorosłości,
 • uczenie się w środowisku pracy,
 • zarządzanie wiedzą,
 • dydaktyka dorosłych,
 • polityka całożyciowego uczenia się w krajach UE,
 • społeczno-ideologiczne konteksty edukacji,
 • edukacja w środowisku lokalnym,
 • elementy gerontologii,
 • pedeutologia,
 • metodyka upowszechniania wiedzy,
 • metodyka doskonalenia zawodowego,
 • metodyka pracy psychologiczno-pedagogicznej z bezrobotnymi,
 • psychologia rozwojowa dorosłych,
 • socjologia pracy,
 • wybrane zagadnienia ekofilozofii,
 • problemy aktywizacji i rozwoju społeczności lokalnych,
 • techniki reklamy,
 • teorie komunikacji,
 • wybrane zagadnienia kultury współczesnej.

 

Specjalizacje i specjalności

Specjalność:

 • Organizacja edukacji dorosłych

 

Andragogika a rynek pracy

Absolwent może podjąć obowiązki w następujących działach i instytucjach:

 • doradztwo zawodowe
 • biura pośrednictwa pracy
 • ośrodki podnoszenia potencjału jednostki w zakresie autoprezentacji i aktywności zawodowej
 • ośrodki kształcenia ustawicznego
 • urzędy pracy.

 

Źródło: kierunki. net
J. Jankowska

 

Komentarze:

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook