Wolne miejsca na uczelniach (Fot.freedigitalphotos.net)

Otwarte rekrutacje!

Na wielu uczelniach rekrutacja na studia nadal trwa. O studia stacjonarne I stopnia nadal możemy się starać miedzy innymi na:

 

Uniwersytecie Warszawskim:

Kierunki:

 • Afrykanistyka
 • Andragogika
 • Archeologia
 • Astronomia
 • Asyriologia i hetytologia
 • Bioinformatyka i biologia systemów
 • Filologia bałtycka
 • Filologia białoruska z językiem rosyjskim i angielskim
 • Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie
 • Filologia nowogrecka
 • Filologia polska
 • Filozofia
 • Finanse, inwestycje i rachunkowość
 • Fizyka
 • Geologia
 • Germanistyka
 • Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
 • Inżynieria nanostruktur
 • Kulturoznawstwo – cywilizacja śródziemnomorska
 • Kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej
 • Nauczanie języka angielskiego
 • Nauczanie języka francuskiego
 • Nauczanie języka niemieckiego
 • Ochrona środowiska
 • Pedagogika małego dziecka
 • Pedagogika społeczno – wychowawcza
 • Polityka społeczna
 • Praca socjalna
 • Slawistyka
 • Socjologia
 • Stosunki międzynarodowe
 • Studia nad słowiańszczyzną wschodnią
 • Studia wschodnie
 • Ukrainistyka z językiem rosyjskim i angielskim
 • Zastosowania fizyki w biologii i medycynie

Rekrutacja trwa do 14.09.2014

Więcej informacji znajdziemy tutaj.

 

Politechnika Warszawska Filia w Płocku

Kierunki:

 • Budownictwo,
 • Inżynieria Środowiska,
 • Mechanika i Budowa Maszyn,
 • Technologia Chemiczna

Rekrutacja trwa do 12.09.2014

Więcej informacji tutaj.

 

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Kierunki:

 • Administracja
 • Archeologia
 • Biologia
 • Chemia
 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • Europeistyka
 • Filologia klasyczna (specjalność)
 • Filologia polska
 • Filozofia
 • Fizyka
 • Historia
 • Historia cywilizacji śródziemnomorskiej
 • Historia sztuki
 • Informatyka
 • Inżynieria środowiska
 • Kulturoznawstwo
 • Matematyka
 • Nauki o rodzinie
 • Ochrona dóbr kultury i środowiska
 • Ochrona środowiska
 • Pedagogika
 • Pedagogika specjalna
 • Politologia
 • Praca socjalna
 • Religioznawstwo
 • Socjologia
 • Stosunki międzynarodowe

Rekrutacja trwa do 14.09.2014

Więcej informacji tutaj.

 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Kierunki:

 • archeologia
 • archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
 • astronomia
 • automatyka i robotyka
 • biologia
 • biotechnologia
 • chemia
 • chemia i technologia żywności
 • chemia kosmetyczna
 • ekonomia
 • etnologia – antropologia kulturowa
 • filologia bałkańska
 • filologia germańska
 • filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie (ze specjalnościami: filologia klasyczna, hellenistyka oraz wiedza o kulturze śródziemnomorskiej)
 • filologia polska
 • filologia rosyjska
 • filologia włoska
 • filozofia
 • fizyka
 • fizyka techniczna
 • geografia
 • grafika
 • historia
 • historia sztuki
 • informatyka
 • informatyka stosowana
 • kognitywistyka
 • komparatystyka literacko-kulturowa
 • krytyka artystyczna
 • kulturoznawstwo
 • lingwistyka stosowana: język francuski z językiem arabskim
 • matematyka
 • matematyka i ekonomia
 • międzyobszarowe indywidualne studia humanistyczno – społeczne
 • nauczanie przyrody
 • nauki o rodzinie
 • ochrona dóbr kultury
 • ochrona środowiska
 • politologia
 • polityka społeczna
 • praca socjalna
 • religioznawstwo
 • rzeźba
 • socjologia
 • stosunki międzynarodowe
 • studia bałtyckie
 • studia miejskie
 • studia wschodnie
 • sztuka mediów i edukacja wizualna
 • teologia
 • wojskoznawstwo
 • zarządzanie
 • zarządzanie informacją  i bibliologia

Rejestracja trwa do 12.09.2014

Więcej informacji tutaj.

 

Politechnika Łódzka

Lista kierunków

Rekrutacja trwa do 15.09.2014

 

Akademia Morska w Gdyni

Kierunki:

 • Elektronika i telekomunikacja
 • Elektrotechnika
 • Mechanika i budowa maszyn
 • Transport
 • Nawigacja
 • Innowacyjna gospodarka
 • Towaroznawstwo

Rekrutacja trwa do 17.09.2014 o ile limit miejsc nie zostanie wyczerpany

Więcej informacji tutaj.

 

Politechnika Rzeszowska

Rekrutacja trwa do 17.09.2014

Więcej informacji i lista kierunków tutaj.

 

Uniwersytet Wrocławski

Rekrutacja trwa do 17.09.2014

Więcej informacji i lista kierunków tutaj.

 

Uniwersytet Śląski

Terminy, lista kierunków i dodatkowe informacje tutaj.

 

Komentarze:

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook