Studiowac.Pl - matura, kierunki studiów, studia wyższe.Studiowac.Pl - matura, kierunki studiów, studia wyższe.

Matura z polskiego – lista utworów do wypracowania, cz. 1

Do egzaminu maturalnego z języka polskiego zostało niewiele czasu. Tematy wypracowań na egzaminie pisemnym będą formułowane na podstawie Standardów wymagań egzaminacyjnych. Poniżej przedstawiamy listę lektur, z podziałem na epoki literackie, których znajomość jest niezbędna do napisania wypracowania maturalnego z języka polskiego.

Na poziomie podstawowym wymagana jest znajomość kontekstów biblijnych, antycznych i innych, a oprócz tego następujące utwory z literatury polskiej:

Średniowiecze:

 • Bogurodzica w kontekście poezji średniowiecznej

Renesans:

 • Jan Kochanowski – fraszki, pieśni i treny (wybór)

Barok:

 • Wybór wierszy Jana Andrzeja Morsztyna, Daniela Naborowskiego, Wacława Potockiego

Oświecenie:

 • Ignacy Krasicki – bajki, satyry (wybór), Hymn do miłości ojczyzny

Romantyzm:

 • Adam Mickiewicz – Romantyczność, Pan Tadeusz, Dziady cz. III, wybór wierszy
 • Juliusz Słowacki Kordian: akt I, akt II, akt III sc. 5 i 6, wybór wierszy
 • Zygmunt Krasiński Nie-Boska komedia: część I, część III (scena w obozie rewolucji), część IV (scena w obozie arystokracji i scena finałowa)
 • Cyprian Kamil Norwid – wybór wierszy

Pozytywizm:

 • Bolesław Prus Lalka; Kamizelka
 • Eliza Orzeszkowa Nad Niemnem – fragmenty z tomu III: rozmowa Andrzejowej Korczyńskiej z synem, rozmowa Benedykta Korczyńskiego z synem; Gloria victis
 • Maria Konopnicka Mendel Gdański
 • Henryk Sienkiewicz Potop

Młoda Polska:

 • Wybór wierszy Kazimierza Przerwy-Tetmajera, Jana Kasprowicza, Leopolda Staffa
 • Stanisław Wyspiański Wesele
 • Władysław Stanisław Reymont Chłopi (t. I)
 • Stefan Żeromski Ludzie bezdomni

Dwudziestolecie międzywojenne:

 • Stefan Żeromski Przedwiośnie
 • Witold Gombrowicz Ferdydurke – rozdz. II, III, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV
 • Zofia Nałkowska Granica
 • Wybór wierszy Bolesława Leśmiana, Juliana Tuwima, Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej

Literatura współczesna:

 • Tadeusz Borowski Pożegnanie z Marią (Pożegnanie z Marią, U nas, w Auschwitzu …, Proszę państwa do gazu, Bitwa pod Grunwaldem)
 • Gustaw Herling-Grudziński Inny świat
 • Wybór wierszy Czesława Miłosza, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Tadeusza Różewicza, Zbigniewa Herberta, Mirona Białoszewskiego, Wisławy Szymborskiej, Stanisława Barańczaka, Jana Twardowskiego
 • Sławomir Mrożek Tango
 • Hanna Krall Zdążyć przed Panem Bogiem

 

 

 

Dodaj komentarz:

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

facebook