wypracowanie maturalne

egzaminy maturalne (fot.Shutterstock)

Sztuka dobrego wypracowania

Większość punktów na maturze z języka polskiego przyznawana jest za wypracowanie. Egzaminatorzy są w tej kwestii bardzo wymagający. Potrzeba dobrego pomysłu i przygotowania, aby zawrzeć wszystko, co jest potrzebne do…
czytaj dalej »

matura WOS (fot.wikipedia)matura WOS (fot.wikipedia)

Matura z WOS-u, wypracowanie ? jak je dobrze napisać?

Tworzenie tekstu własnego pojawia się na obu poziomach. W arkuszu podstawowym ma on krótką formę, która ma przedstawić Wasze stanowisko w danej sprawie. Tematy matur rozszerzonych są rozbudowane i wymagają…
czytaj dalej »

matura z polskiego

Typy błędów językowych w wypracowaniu maturalnym z języka polskiego

Poprawność językowa jest oceniana na maturze pisemnej i ustnej z języka polskiego. W części ustnej za język podczas prezentacji tematu i rozmowy z komisją możesz otrzymać 8 punktów, co stanowi…
czytaj dalej »

Studiowac.Pl - matura, kierunki studiów, studia wyższe.Studiowac.Pl - matura, kierunki studiów, studia wyższe.

Matura z polskiego 2012, część pisemna w praktyce - pisanie własnego tekstu w związku z tekstem literackim

Nieodłącznym elementem części pisemnej egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym jest napisanie wypracowania w związku z tekstem literackim, którego fragment albo całość jest zacytowana w arkuszu…
czytaj dalej »

Studiowac.Pl - matura, kierunki studiów, studia wyższe.Studiowac.Pl - matura, kierunki studiów, studia wyższe.

Matura z polskiego 2012 ? kryteria oceniania wypracowań

W ocenianiu wypracowania maturalnego z języka polskiego brane są pod uwagę następujące kryteria: rozwinięcie tematu, kompozycja, styl, język, zapis (ortografia i interpunkcja), szczególne walory pracy. Zapoznaj się z opisem ww.…
czytaj dalej »

Studiowac.Pl - matura, kierunki studiów, studia wyższe.Studiowac.Pl - matura, kierunki studiów, studia wyższe.

Matura z polskiego ? lista utworów do wypracowania, cz. 1

Do egzaminu maturalnego z języka polskiego zostało niewiele czasu. Tematy wypracowań na egzaminie pisemnym będą formułowane na podstawie Standardów wymagań egzaminacyjnych. Poniżej przedstawiamy listę lektur, z podziałem na epoki literackie,…
czytaj dalej »

facebook