Studiowac.Pl - matura, kierunki studiów, studia wyższe.Studiowac.Pl - matura, kierunki studiów, studia wyższe.

Matura z polskiego 2012, część pisemna w praktyce – pisanie własnego tekstu w związku z tekstem literackim

Nieodłącznym elementem części pisemnej egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym jest napisanie wypracowania w związku z tekstem literackim, którego fragment albo całość jest zacytowana w arkuszu maturalnym.

 

 1. Na każdym poziomie otrzymasz dwa tematy pracy do wyboru oraz strony przeznaczone na napisanie wypracowania.
 2. Punktem wyjścia będzie tekst do 1000 słów (cały utwór lub krótki fragment), w związku z którym musisz napisać wypracowanie.
 3. Podczas egzaminu możesz korzystać z dwóch słowników: ortograficznego i poprawnej polszczyzny.
 4. Twoje wypracowanie powinno liczyć minimum 250 słów. Jeżeli napiszesz krótsze, otrzymasz punkty tylko za rozwinięcie tematu, a kompozycja, styl, zapis i język nie zostaną ocenione, dlatego pamiętaj, aby koniecznie policzyć słowa w swojej pracy!
 5. Na poziomie podstawowym:
  – otrzymasz wyłącznie utwór lub fragment utworu wymieniony w Informatorze maturalnym,
  – powinieneś odczytać utwór głównie na poziomie idei,
  – możesz zostać poproszony o zanalizowanie lub zinterpretowanie utworu, porównanie, skomentowanie bądź wyrażenie własnej opinii,
  – możesz spodziewać się także charakterystyki bohaterów, języka utworu, prądu lub jakiegoś zjawiska charakterystycznego dla danej epoki
 6. Na poziomie rozszerzonym:
  – otrzymasz tekst lub fragment tekstu wymieniony w Informatorze maturalnym albo zupełnie nieznany, ale utrzymany w podobnej konwencji i poetyce jak te w Informatorze,
  – powinieneś odczytać utwór na poziomie idei i organizacji,
  – możesz zostać poproszony o analizę utworu oraz interpretację w określonym kontekście, np. kulturowym, filozoficznym lub historycznoliterackim, porównanie zacytowanych tekstów, wyrażenie i uzasadnienie własnej opinii, przeprowadzenie analizy języka utworu.

Źródło: www.cke.edu.pl (Informator maturalny)

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook