matura 2012

język angielski (Fot.freedigitalphotos.net)

Egzamin maturalny 2012: język angielski, poziom rozszerzony

Arkusz składał się z dwóch części. Łącznie zawarto w nich 30 zadań, w tym jedną dłuższą wypowiedź. Zadania sprawdzały zastosowanie czterech dziedzin: gramatyki, rozumienia tekstu słuchanego, rozumienia tekstu pisanego oraz…
czytaj dalej »

język angielski (Fot.freedigitalphotos.net)

Egzamin maturalny 2012: język angielski, poziom podstawowy

Podstawowy arkusz składał się z 35 zadań zamkniętych oraz 2 otwartych. W pierwszej części młodzi ludzie zmierzyli się z słuchaniem. W arkuszu pojawiły się pytania dotyczące wywiadu z reżyserką, usłyszanych wiadomości…
czytaj dalej »

matematyka (Fot.freedigitalphotos.net)

Egzamin maturalny 2012: matematyka, poziom rozszerzony

Rozszerzony poziom matury z matematyki sprawdzał umiejętność rozwiązywania problemów oraz użycie ścisłego języka w wyprowadzaniu wniosków i dowodów naukowych. Arkusz zawierał 11 zadań otwartych. Najwięcej zagadnień objęło dziedzinę równań …
czytaj dalej »

matematyka (Fot.freedigitalphotos.net)

Egzamin maturalny 2012: matematyka, poziom podstawowy

Pierwsza część arkusza to zadania zamknięte, w których uczniowie musieli wykazać się precyzją obliczeń i umiejętnością szybkiego, logicznego myślenia. Pytania w większości opierały się na zagadnieniach funkcji kwadratowej, równań …
czytaj dalej »

język polski (Fot. freedigitalphotos.net)

Egzamin maturalny 2012: język polski, poziom podstawowy

Pierwsza część polegała na dokładnym zrozumieniu tekstu czytanego. Maturzyści musieli odpowiedzieć na pytania dotyczące artykułu o Wikipedii. W drugiej części na zdających czekało wypracowanie. W arkuszu pojawiły się fragmenty III części…
czytaj dalej »

Egzamin poprawkowy 2012 (Fot.freedigitalphotos.net)

Terminy egzaminu poprawkowego z matury 2012.

    Tym którym nie powiodło się na maturze w maju, podajemy informacje dotyczące egzaminu poprawkowego. Artykuł powinien zaciekawić osoby, które nie zaliczyły jednego przedmiotu w części ustnej, lub części pisemnej.   Terminy egzaminów…
czytaj dalej »

kursy maturalne (Fot.freedigitalphotos.net)

Kursy maturalne ? co, gdzie, jak

Kursy maturalne to dla młodych ludzi szansa na profesjonalne przygotowanie się do egzaminu i usystematyzowanie swojej wiedzy. Zajęcia najczęściej odbywają się w grupie, co mobilizuje maturzystów do wysiłku intelektualnego. Kadra, która…
czytaj dalej »

zawód socjolog (fot.Freedigitalphotos.net)

Zawód socjolog ? plusy i minusy

    Zainteresowanie byciem socjologiem wciąż rośnie. Kierunek ten staje się popularny wśród młodych ludzi. Czy jednak zapewnia on godną przyszłość?   Maturzyści przy wyborze studiów kierują się nie tylko zawodową stroną kierunku, lecz…
czytaj dalej »

Studiowac.Pl - matura, kierunki studiów, studia wyższe.Studiowac.Pl - matura, kierunki studiów, studia wyższe.

Matura z polskiego 2012, część pisemna w praktyce - pisanie własnego tekstu w związku z tekstem literackim

Nieodłącznym elementem części pisemnej egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym jest napisanie wypracowania w związku z tekstem literackim, którego fragment albo całość jest zacytowana w arkuszu…
czytaj dalej »

Maturalny budzikMaturalny budzik

Terminarz matur 2012 - sprawdź kiedy masz egzamin!

Do matur pozostały niecałe cztery miesiące. Większość z Was już powtarza materiał, część zostawia to na tzw. ostatnią chwilę. Jednak już teraz warto wiedzieć jak przedstawia się harmonogram wszystkich matur…
czytaj dalej »

facebook