Socjologia stosowana i antropologia społeczna (Fot.freedigitalphotos.net)

Kierunek studiów: Socjologia stosowana i antropologia społeczna

Nie jesteście obojętni na krzywdę innych ludzi oraz chcielibyście posiąść wiedzę teoretyczną pozwalającą pomóc osobom potrzebującym? Sprawdźcie ten kierunek.

 

Opis kierunku

Kierunek socjologia stosowana wykorzystuje teorię do pomocy w rozwiązywaniu problemów praktycznych, np. w pracy socjalnej, polityce, zarządzaniu czy planowaniu. Mówiąc inaczej socjologia stosowana jest po prostu wiedzą socjologiczną wykorzystywaną do celów praktycznych.

Absolwenci tego kierunku nauczą się identyfikować i diagnozować problemy i zjawiska społeczne oraz analizować socjologiczne mechanizmy zjawisk. Dzięki praktykom zawodowym zdobędą umiejętności komunikacyjne i pracy zespołowej.

 

Idealny kandydat

Studia skierowane są do tych, którzy lubią pomagać potrzebującym, tym sposobem angażując się w rozwiązywanie problemów społecznych i socjalnych. Cechy charakteru, które powinny towarzyszyć kandydatom, to empatia, umiejętność słuchania i rozmowy, silna wola oraz otwartość na innych ludzi.

 

Rekrutacja

Studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia dostępne na Uniwersytecie Warszawskim. Przedmioty brane pod uwagę podczas rekrutacji to: język polski, matematyka, język obcy nowożytny oraz do wyboru jeden z poniższych przedmiotów:

 • biologia,
 • filozofia,
 • geografia,
 • historia,
 • fizyka i astronomia,
 • chemia,
 • informatyka,
 • WOS.

 

Program nauczania

Przedmioty realizowane na tym kierunku:

 • Antropologia kulturowa
 • Procesy ludnościowe
 • Historia idei i teorii politycznych w XIX i XX wieku
 • Psychologia ogólna
 • Podstawy socjologii
 • Statystyka
 • Technologie informacyjne i komunikacji
 • Wstęp do socjologii prawa z elementami nauki o państwie i prawie
 • Dynamika zmian współczesnego społeczeństwa polskiego
 • Logiczne podstawy nauk społecznych
 • Systemy, struktury i procesy społeczne w różnych perspektywach socjologicznych
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy

 

Specjalizacje i specjalności

Brak specjalizacji i specjalności na tym kierunku.

 

Rynek pracy

Absolwenci znajdą zatrudnienie w:

 • administracji publicznej,
 • krajowych i międzynarodowych organizacjach,
 • w mediach,
 • w instytucjach zajmujących się reklamą i public relations,
 • ośrodkach badania opinii publicznej,
 • w instytucjach oświatowo-edukacyjnych,
 • w instytucjach zajmujących się polityką społeczną (na szczeblu centralnym i lokalnym),
 • w podmiotach publicznych i komercyjnych zajmujących się promocją kultury.

 

J. Jankowska

 

Komentarze:

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook