Kierunek studiów Zarządzanie zasobami ludzkimi (Fot.freedigitalphotos.net)

Kierunek studiów: Zarządzanie zasobami ludzkimi

Posiadacie silny charakter i umiejętność zarządzania pracą innych? Myślicie o karierze menedżera? Poznajcie bliżej kierunek Zarządzanie zasobami ludzkimi.

 

Opis kierunku

Studia na tym kierunku przygotowują przyszłych menedżerów do zarządzania zespołem w firmie. Podczas zajęć studenci poznają rynek pracy i jego prawne uwarunkowania, modele polityki personalnej, metody i techniki zarządzania zasobami ludzkimi, zadania działu personalnego w organizacji, zasady budowania motywacji pracowników, techniki komunikacji wewnętrznej oraz podstawowe zagadnienia psychologii zarządzania i komunikacji społecznej.

Studenci uczą się projektować, wdrażać i realizować strategię oraz politykę personalną, kierować zespołem, rekrutować pracowników, realizować projekty unijne, organizować szkolenia, rozwiązywać konflikty, prowadzić komunikację wewnętrzną w firmie oraz analizować, raportować i tworzyć dokumenty organizacyjne.

 

Idealny kandydat

Idealny kandydat to osoba, która ma silną osobowość, umiejętności przywódcze oraz zdolności analityczne. Cechy charakteru, które powinien posiadać każdy kandydat to otwartość, empatia, umiejętność słuchania i rozstrzygania konfliktów oraz zdecydowanie w podejmowaniu decyzji, jak również posiadanie własnego zdania.

 

Rekrutacja

Studia I i II stopnia w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym. Przedmioty brane pod uwagę podczas rekrutacji (do wyboru): język obcy nowożytny, matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka.

 

Program nauczania

Przedmioty kształcenia ogólnego:

 • Język obcy
 • BHP
 • Technologia informacyjna
 • Metody efektywnej nauki
 • Podstawy komunikacji społecznej
 • Podstawy ekonomii
 • Socjologia
 • Metody ilościowe w zarządzaniu
 • Podstawy prawa cywilnego i gospodarczego
 • Proseminarium
 • Wychowanie fizyczne

Przedmioty kierunkowe

 • Instrumentarium zarządzania
 • Rachunkowość i dokumentacja finansowa
 • Analiza ekonomiczno-finansowa
 • Instrumentarium marketingu
 • Pracobiorca i pracodawca na rynku pracy
 • Zachowania organizacyjne
 • Interpretacja danych statystycznych
 • Gra biznesowa 1
 • Badania rynku
 • Zarządzanie małą firmą

 

Specjalizacje i specjalności

Brak specjalizacji i specjalności na tym kierunku. Co więcej  Zarządzanie zasobami ludzkimi często jest specjalnością na kierunku zarządzanie.

 

Rynek pracy

Pracę znajdziecie jako:

 • specjalista w komórkach personalnych różnych typów organizacji,
 • specjalista do spraw zarządzania zasobami ludzkimi,
 • specjalista do spraw szkoleń zawodowych i rozwoju kadr,
 • pracownik obsługi płacowej,
 • pracownik działu kadr,
 • pracownik administracyjny i sekretarz biura zarządu,
 • pracownik obsługi biurowej.

 

J. Jankowska

 

Komentarze:

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook