Konkurs Eduinspiracje (Fot.freedigitalphotos.net)

Konkurs EDUinspiracje

To już czwarta edycja konkursu, tym razem pod hasłem ?Jak podzieliliśmy się sukcesem z innymi?. Celem jest promocja dobrych praktyk projektów zarządzanych operacyjnie przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.

 

Fundacja pragnie wyróżnić osoby, które dzięki uczestnictwu w programach zarządzanych przez FRSE, wpływają na otaczającą rzeczywistość. Docenieni zostaną Ci, którzy rozpoczęły swoja przygodę z działalnością edukacyjną, rozwinęli się oraz pozytywnie wpłynęli na środowisko lokalne.

EDUinspiratorem mogą zostać uczniowie, studenci, młodzież, dorośli słuchacze, w tym seniorzy, nauczyciele, trenerzy, edukatorzy, wykładowcy, pracownicy młodzieżowi i inni pracownicy uczelni wyższych oraz kadry zarządzającej w systemie edukacji formalnej i pozaformalnej, pracownicy instytucji publicznych i niepublicznych, przedstawiciele organizacji, przedsiębiorcy i pracownicy firm.

Eduinspiracje (Fot.eduinspiracje.org.pl)

Nominacje

W konkursie biorą udział najlepsze projekty, które zostały wyłononione przez Fundację Systemu Rozwoju Edukacji. W tej edycji nominowano 28 projektów w sześciu kategoriach:

 • Edukacja szkolna COMENIUS
 • Szkolnictwo wyższe ERASMUS
 • Edukacja zawodowa LEONARDO DA VINCI
 • Edukacja dorosłych GRUNDTVIG
 • Polsko-Litewski FUNDUSZ WYMIANY MŁODZIEŻY
 • Edukacja pozaformalna MŁODZIEŻY W DZIAŁANIU

 

Ocenianie

Podczas oceniania projektów Kapituła konkursu EDUinspiracje i EDUinspirator będzie zwracała uwagę na to:

 • jak cele projektu odpowiadały na potrzeby beneficenta,
 • czy zdefiniowane cele zostały osiągnięte,
 • stosunek poniesionych nakładów do osiągniętych rezultatów,
 • trwałość zastosowanych narzędzi
 • jakie działania podjęto w celu powielenia rozwiązań zastosowanych podczas realizacji projektu.

 

Wyłonienie zwycięzców

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas Gali Wręczania Nagród Edukacyjnych Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Ceremonia odbędzie się w listopadzie.

 

Nagrody

Przewidziane nagrody to laptopy oraz uczestnictwo w szkoleniu na temat budowania wizerunku organizacji.

 

J. Jankowska

 

Komentarze:

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook