Studiowac.Pl - matura, kierunki studiów, studia wyższe.Studiowac.Pl - matura, kierunki studiów, studia wyższe.

Religioznawstwo

Poznaj religie świata, studiując religioznawstwo

Fascynują Cię odległe religie i kultury? Jesteś ciekawy, w co wierzą inni ludzie? Studiuj religioznawstwo i poznawaj religie świata.
Religioznawstwo to studia o charakterze interdyscyplinarnym. Studia te kształcą w szeroko rozumianej problematyce religijnej, relacjach religii z państwem i społeczeństwem. Studenci poznają także najważniejsze zagadnienia z zakresu takich dziedzin humanistycznych, jak historia, filozofia, antropologia, psychologia, socjologia i etnologia. Kierunek ten możesz studiować w trybie stacjonarnym na studiach I stopnia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, Uniwersytecie Jagiellońskim i Uniwersytecie Gdańskim. W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę następujące przedmioty: język polski, język obcy oraz dwa przedmioty do wyboru z: geografii, historii, matematyki, WOSu, filozofii. W trakcie studiów poznasz bogatą tradycję i historię wielkich religii monoteistycznych – judaizmu, islamu i chrześcijaństwa, religii Wschodu (buddyzmu i hinduizmu), religii Czarnej Afryki, szamanizmu, religii Indian Ameryki Północnej, religii Słowian, Celtów, Germanów i wielu innych. Program obejmuje również szczegółowe omówienie zagadnień z zakresu symboliki religijnej, teorii rytuału, archeoastronomii, gender studies i tanatologii. Poza regularnymi zajęciami (ćwiczeniami i wykładami) uczelnie oferują studentom wyprawy i obozy badawcze, spotkania z przedstawicielami różnych wyznań religijnych. Studenci mają możliwość wyboru nauki języka współczesnego oraz antycznego lub orientalnego – według profilu własnych zainteresowań. Co dają studia? Absolwent uzyska rzetelną wiedzę o tradycjach religijnych świata, nabędzie kompetencje mediatora między kulturami, będzie potrafił współżyć z wyznawcami innych religii oraz szanował ludzi wierzących i ich tradycje religijne, a ponadto nauczy się krytycznie analizować, zdobędzie przygotowanie językowe na poziomie B2 Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego Rady Europy w zakresie wybranego przez siebie języka współczesnego oraz podstawy znajomości wybranego przez siebie języka orientalnego lub antycznego. Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w instytucjach posiadających kontakty międzynarodowe i międzykulturowe jak muzea, centra kultury, biura podróży i biura pielgrzymkowe, instytucje (rządowe i pozarządowe) zajmujące się migrantami i problematyką migracji.

 

Komentarze:

 1. basunia_lizak123 pisze: 2012/03/12 o 19:04

  Bardzo ciekawy jest dla mnie ten kierunek. Można w nim dowiedzieć się różnych wiadomości o innych religiach.

  Interesuje mnie to , choć mam tylko 12 lat…

  (odpowiedz)
 2. basunia_lizak123 pisze: 2012/03/12 o 19:05

  Bardzo ciekawy jest ten kierunek. Można w nim dowiedzieć się różnych wiadomości o innych religiach.

  Interesuje mnie to , choć mam tylko 12 lat…

  (odpowiedz)
 3. Nowa rzecz pisze: 2012/03/21 o 16:46

  Od tego roku także na UMCS w Lublinie mają być studia religioznawcze – interdyscyplinarne. Ciekawa rzecz .. ich strona: religioznawstwo.umcs.lublin.pl

  (odpowiedz)

Dodaj komentarz:

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

facebook