Matura WOS (Fot.Piotr Waglowski, wikipedia.pl)

Matura z WOS 2011: arkusz na poziomie rozszerzonym

Tematy na maturze WOS 2011

Na rozszerzonej maturze z wiedzy o społeczeństwie w 2011 roku, uczniowie musieli zmierzyć się z rozwiązaniem testu, analizą materiałów źródłowych oraz napisanie tekstu własnego. W części testowej można było znaleźć pytania dot. kompetencji Prezydenta i systemu prawodawczego. Pojawiły się mapy i wykresy, na podstawie których maturzyści musieli określić formy rządu oraz rodzaje systemów politycznych. Analiza źródeł opierała się głównie na znajomości Konstytucji. Część pisemna wymagała od uczniów napisania tekstu w oparciu o materiały źródłowe. Do wyboru mieli oni dwa tematy. Pierwszy temat wymagał scharakteryzowania trybu wyboru i kompetencji Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz oceny jego pozycji ustrojowej. Niezbędna była znajomość modeli prezydentury we współczesnych państwach demokratycznych. W drugim temacie maturzyści musieli określić zasady demokratycznego państwa prawnego oraz ocenić jego funkcjonowanie z Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Zdawalność matury WOS 2011

Do matury rozszerzonej z wiedzy o społeczeństwie przystąpiło ponad 27 tys. uczniów. Zaliczyło ją 45 proc. uczniów.

 

Opinie o maturze WOS 2011

Według zdających najłatwiejszą częścią egzaminu było wypracowanie. Tematy okazały się klarowne, co pozwoliło uczniom jasno i przejrzyście opisać wybrany temat. Więcej trudności sprawiły pytania testowe. Wymagały konkretnej wiedzy. Maturzyści musieli zrezygnować z luźnych form wypowiedzi i skupić się na szczegółach.

 

Pobierz arkusz z matury WOS 2011

Arkusz do pobrania pod podanym linkiem:
http://www.cke.edu.pl/images/stories/00002011_matura/R/wos_pr.pdf

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook