matura fizyka (fot.freedigitalphotos.net)matura fizyka (fot.freedigitalphotos.net)

Matura 2014 ? fizyka rozszerzona ? wyniki matury

W 2014 roku 12300 osób zdecydowało się zdawać egzamin maturalny z fizyki i astronomii na poziomie rozszerzonym. Średni wynik jaki uzyskali maturzyści wyniósł 48%. Były osoby, dla których pytania były zbyt trudne i nie zdobyły one ani jednego punktu. Co ciekawe dla ok. 0,5% zdających egzamin okazał się bardzo łatwy i uzyskały one 100%.

 

Jak co roku najwięcej osób do egzaminu przystąpiło z liceów ogólnokształcących ? aż 11717. Reszta zdających ukończyła technika (577 osób) bądź licea profilowane (6 osób). Wśród nich przeważali maturzyści mieszkający w dużych miastach ? ponad 6 tysięcy zdających.

Wyniki, jakie uzyskali zdający, wyraźnie wskazują na to, ze egzamin w 2014 roku był trudny. Problemy sprawiły zadania wymagające od zdających opisania zjawiska polaryzacji (poziom wykonania zadania: 19%), zastosowania zasad zachowania pędu i energii oraz utworzenia modeli matematycznych (14%) oraz obliczania energii w polu elektrostatycznym (17%). Najwięcej poprawnych odpowiedzi (aż 92%) udzielono w zadaniu 2.1, które polegało na uzupełnieniu brakujących elementów rysunku.

 

Karolina Macha, źródło: CKE

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook