Historia (Fot.Mschlindwein, wikipedia.pl)

Matura Historia 2010: Arkusz na poziomie podstawowym

Tematy

Dwa lata temu uczniowie na egzaminie maturalnym znaleźli sporo zadań z zakresu historii nowożytnej i współczesnej. Pojawiły się m.in. pytania o Rzeczpospolitą Obojga Narodów, odzyskanie niepodległości oraz strukturę zaludnienia na obszarze Królestwa Polskiego.   Źródła dostępne w arkuszu dotyczyły sztuki starożytnej, genealogii rodziny Kossaków i treści propagandowych. Niezbędna okazała się znajomość historii Polski i jej przemian na przestrzeni lat.

 

Zdawalność

Do matury na poziomie podstawowym, wg danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, przystąpiło ponad 12 tys. uczniów. Egzamin zaliczyło 54 proc. maturzystów.

 

Opinie

Odczucia uczniów co do matury podstawowej były różne. Większość stwierdziła jednak, że matura nie należała do najłatwiejszych. Kontrowersje wzbudziło polecenie, w którym maturzyści musieli wskazać, które państwa przestrzegały zakazu handlu z Wielką Brytanią, narzuconego przez Francję. W kluczu odpowiedzi znalazła się m.in. Francja, co było dla zdających oczywistością. Problem sprawiły również pytania związane z wojenną Polską.

Arkusz do pobrania pod podanym linkiem:

http://www.cke.edu.pl/images/stories/001_Matura/Historia/historia_pp.pdf

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook