Kierunek Zdrowie publiczne (Fot.freedigitalphotos.net)

Kierunek studiów: Zdrowie publiczne

W dzisiejszych czasach coraz więcej uwagi poświęca się zdrowiu. Ludzie szukają odpowiedzi na pytania dotyczące zdrowia nie tylko u lekarzy, ale także u dietetyków, specjalistów od spraw żywienia i zdrowia publicznego.

 

Zdrowie publiczne

Na tym kierunku łączy się wiedzę z dziedziny nauk medycznych, zarządzania, ekonomii, nauk społecznych i prawnych oraz ochrony środowiska. Studenci uczą się o tym, jak przedłużyć ludzkie życie, zapobiegać chorobom, o higienie społeczeństwa oraz o promowaniu zdrowego żywienia.

 

Idealny kandydat

Idealny kandydat powinien być odpowiedzialny, konsekwentny i zaangażowany. Przyda się umiejętność pracy w niesprzyjających warunkach oraz radzenie sobie ze stresem. Cechy charakteryzujące kandydata to również umiejętność nawiązywania kontaktów, rozwiązywania konfliktów oraz zdolność przekonywania i argumentacji.

 

Rekrutacja

Zdrowie publiczne można studiować na uczelniach publicznych i niepublicznych w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym (zaocznym), w systemie studiów I (licencjat) i II (magisterium) stopnia.

Przedmioty brane pod uwagę podczas rekrutacji to biologia, chemia, matematyka, i wos. Wymagana jest matura na poziomie przynajmniej podstawowym z 2 przedmiotów.

 

Program nauczania

Przedmioty nauczania realizowane na zdrowiu publicznym:

 • podstawy zdrowia publicznego
 • promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
 • ekonomika i finansowanie w ochronie zdrowia
 • nadzór sanitarno-epidemiologiczny
 • ubezpieczania społeczne i zdrowotne
 • polityka społeczna i zdrowotna
 • międzynarodowe problemy zdrowia
 • nauka o człowieku
 • propedeutyka zdrowia i choroby
 • biostatystyka
 • demografia

 

Specjalizacje i specjalności

Przykładowe specjalności realizowane na kierunku zdrowie publiczne:

 • zarządzanie w opiece zdrowotnej
 • organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia
 • promocja zdrowia
 • promocja zdrowia z fizjoterapią
 • komunikacja społeczna
 • pedagogika zdrowia
 • kosmetologia ogólna
 • ochrona zdrowia starszych i niepełnosprawnych
 • ochrona zdrowia pracujących
 • elektrokardiologia
 • epidemiologia i biostatystyka
 • zdrowie środowiskowe

 

Zdrowie publiczne a rynek pracy

Absolwenci zdrowia publicznego mogą znaleźć zatrudnienie w: przychodniach, szpitalach, szkołach, niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, branży farmaceutycznej, szkołach promujących zdrowie, szkolnictwie specjalnym, administracji rządowej i samorządowej oraz w mediach (promocja zdrowia, edukacja prozdrowotna).

 

J. Jankowska

 

Komentarze:

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook