Kierunek ekonomia kultury (Fot.freedigitalphotos.net)

Kierunek studiów: Ekonomia kultury

Chcesz pracować w placówce kulturowej? Umiesz zadbać nie tylko o swój rozwój osobisty, ale również o finanse? Zostań Menadżerem kultury.

 

Ekonomia kultury

Kierunek Menedżer kultury – ekonomia kultury został stworzony dla osób, które chcą pracować i rozwijać się w branży kulturalnej, zarazem dbając o jej rozwój pod kątem biznesowym. Studia łączą w sobie zajęcia z przedmiotów humanistycznych i artystycznych. Program oparty jest także o zajęcia z zarządzania, finansów oraz elementów sztuki filmowej.

 

Idealny kandydat

Idealnym kandydatem jest osoba zainteresowana sztuką i kulturą, chcąca brać czynny udział w jej tworzeniu i rozwoju. Na zajęciach sprawdzą się artystyczne dusze, które czują zamiłowanie do przedmiotów humanistycznych.

Cechy charakteru przydatne podczas wykonywania zawodu np. dyrektora placówki kulturalnej to zdecydowanie, umiejętność podejmowania trudnych decyzji oraz otwartość.

 

Rekrutacja

Studia I stopnia w zakresie Ekonomii kultury ? Menadżer kultury trwają 3 lata (6 semestrów). Odbywają się zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. W efekcie ukończenia nauki i obrony pracy dyplomowej absolwent uzyskuje tytuł licencjata.

Kandydaci przyjmowani są na studia na podstawie złożenia kompletu wymaganych dokumentów. Nie ma żadnych wymagań przedmiotowych, a rekrutacja odbywa się do wyczerpania limitu miejsc.

 

Program nauczania

Przedmioty realizowane na tym kierunku:

 • Mechanizmy finansowania w kulturze
 • Unia Europejska wobec problemów kultury
 • Rynek medialny i przedsiębiorstwa medialne
 • Marketing w kulturze
 • Struktury kinematografii
 • Encyklopedia prawa i prawo gospodarcze
 • Prawo autorskie
 • Podstawy zarządzania
 • Zarządzanie projektami
 • Zarządzanie strategiczne
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim
 • Zamówienia publiczne
 • Podstawy ekonomii i finansów
 • Ekonomia kultury i mediów
 • Technologia produkcji filmowej
 • Podstawy języka filmu
 • Film współczesny
 • Wprowadzenie do techniki i sztuki operatorskiej
 • Kreatywność i innowacyjność
 • Sztuka wystąpień publicznych z elementami retoryki
 • Sztuka negocjacji
 • Historia kultury i sztuki
 • Historia filmu polskiego
 • Antropologia kultury
 • Historia powszechna kina
 • Socjologia kultury
 • Kultura popularna

 

Specjalizacje i specjalności

Brak specjalizacji i specjalności na tym kierunku.

 

Ekonomia kultury a rynek pracy

Absolwenci tego kierunku mogą ubiegać się o stanowisko:

 • menadżerów kultury,
 • dyrektorów placówek kulturalnych, kierowników agencji artystycznych, biur organizacji imprez masowych, studiów produkcyjnych czy wytwórni filmowych,
 • animatorów przedsięwzięć kulturalnych,
 • kierowników produkcji filmowych i telewizyjnych,
 • specjalistów marketingu w branży filmowej i telewizyjnej.

 

J. Jankowska

 

Komentarze:

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook