Studiowac.Pl - matura, kierunki studiów, studia wyższe.Studiowac.Pl - matura, kierunki studiów, studia wyższe.

Mediteranistyka

Fascynuje Cię kultura Bliskiego Wschodu? Chcesz się dowiedzieć, jak żyli starożytni Grecy i Rzymianie? Studiując mediteranistykę na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, będziesz mógł bliżej przyjrzeć się kulturze, historii, filozofii i religiom Śródziemnomorza, a także nauczyć się języka arabskiego i hebrajskiego.

Czym jest mediteranistyka?

Mediteranistyka to nowy kierunek studiów, który pojawił się na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim im. Jana Pawła II od roku akademickiego 2010/2011. KUL jest jedyną uczelnią w Polsce oferującą ten kierunek studiów. Czym jest mediteranistyka? Są to studia o Śródziemnomorzu, a dokładnie o narodach, krajach, religiach i kulturach tego regionu. Studenci poznają Śródziemnomorze w perspektywie współczesnej i historycznej (łącznie ze starożytnym Bliskim Wschodem, Rzymem oraz starożytną Grecją).

Idealny kandydat

Idealny kandydat to bardziej humanista niż umysł ścisły. Jeśli więc lubisz takie przedmioty, jak geografia, historia, historia sztuki, wiedza o społeczeństwie, a przy tym chciałbyś uczyć się języków obcych, nawet tak egzotycznych jak arabski czy hebrajski, to ten kierunek jest dla Ciebie. Student mediteranistyki powinien interesować się krajami Śródziemnomorza, ich kulturą, religią, polityką, problemami, a także wykazać się następującymi cechami: komunikatywnością, otwartością na inne kultury i narody, chęcią zdobywania wiedzy, tolerancją religijną, a także umiejętnością pracy z ludźmi.

Rekrutacja

Podczas rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia brany jest pod uwagę wynik z egzaminu z języka polskiego, języka obcego nowożytnego oraz jednego z następujących przedmiotów: historii, geografii, historii sztuki lub wiedzy o społeczeństwie. KUL planuje także wprowadzić studia magisterskie na tym kierunku.

Program studiów licencjackich

Z zakresu wiedzy o Śródziemnomorzu są omawiane takie zagadnienia, jak: geografia, historia, historia sztuki, religie (judaizm, islam), problemy polityczne, ekumenizm, kultura, współpraca gospodarcza Polski. Program studiów obejmuje także wiele innych przedmiotów, np. historię filozofii z elementami filozofii żydowskiej i arabskiej, prawo moralne w kulturach i religiach Śródziemnomorza, teologię pokoju, psychologię dialogu i mediacji, podstawy organizacji turystyki pielgrzymkowej, chrystologię, logikę praktyczną. Oprócz tego przez pierwsze dwa lata studenci mogą uczyć się dwóch języków obcych spośród następujących: współczesnego hebrajskiego, arabskiego, hiszpańskiego lub włoskiego.

Specjalności

Na trzecim roku studiów studenci wybierają seminarium licencjackie spośród takich profilów, jak: historia, historia sztuki, teologia.

Mediteranistyka a rynek pracy

Absolwenci mediteranistyki znajdą zatrudnienie w rożnych instytucjach i firmach prowadzących kontakty międzynarodowe, międzykulturowe i międzyreligijne oraz współpracujących z krajami Śródziemnomorza, np. biurach podróży, muzeach, biurach pielgrzymkowych, centrach kultury.
Źródło: www.kul.pl  

 

Komentarze:

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook