kierunek sztuka pisania (fot.morguefile.com)kierunek sztuka pisania (fot.morguefile.com)

Kierunek: Sztuka pisania

 

 

W dobie Internetu i nowych mediów, pisanie jest jednym z najważniejszych sposobów komunikacji. Jeśli uwielbiasz to robić i chciałbyś powiązać z karierę zawodową z tworzeniem ciekawych i unikalnych tekstów ? ten kierunek jest właśnie dla ciebie!

 

SZTUKA PISANIA

Sztuka pisania długopis tekst (for.morguefile.com)Podczas nauki studenci zdobędą umiejętności tworzenia tekstów użytkowych, publicystycznych oraz artystycznych. Nabędą również wiedzę o współczesnych mediach, rynku książki, życiu literackim, funkcjonowaniu rozmaitych obiegów wydawniczych oraz specyfice dziennikarstwa w dobie Internetu. Poznają także zagadnienia związane m.in. z formami i gatunkami wypowiedzi, prawem autorskim, retoryką i technikami perswazji.

 

IDEALNY KANDYDAT

Idealnym kandydatem jest osoba, dla której pisanie jest pasją i nie sprawia większych problemów. Tworzenie artykułów do gazet,  pisanie sprawozdań, raportów, scenariuszy, przemówień politycznych lub powieści jest czystą przyjemnością. Oczywiście nie można tutaj mówić o problemach z ortografią, stylistyką, czy gramatyką.

Idealnego kandydata powinna cechować również sumienność, spostrzegawczość i skrupulatność. Tworzenie tekstów wymaga często indywidualnej pracy, więc nie spotkasz tutaj się często z zadaniami grupowymi.

 

 

REKRUTACJA

Obecnie sztukę pisania można studiować jedynie w trybie stacjonarnym na pierwszym stopniu na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Podczas rekrutacji brana pod uwagę jest matura ustna i pisemna z języka polskiego, na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

 

PROGRAM NAUCZANIA

Sztuka pisania słownik (fot.morguefile.com)

Przykładowe przedmioty nauczania realizowane na sztuce pisania:

 • Kanon literatury światowej
 • Wybrane problemy narratologii
 • Stylistyczne zróżnicowanie współczesnej polszczyzny
 • Słowniki w pracy pisarskiej
 • Poetyka reklamy
 • Warsztaty dziennikarskie
 • Warsztaty retoryki tekstu publicznego
 • Warsztaty pisarskie
 • Strategie i ideologie pisarskie
 • Redakcja i edycja tekstu
 • Strategie wydawnicze na rynku książki

 

SPECJALIZACJE I SPECJALNOŚCI

Na tym kierunku najczęściej nie ma już specjalizacji czy specjalności.

 

SZTUKA PISANIA A RYNEK PRACY

Absolwenci kierunku sztuka pisania mogą znaleźć zatrudnienie jako pracownicy:

 • agencji prasowych,
 • portali internetowych,
 • wydawnictw,

Znajdą także zatrudnienie w sektorach usług medialnych oraz jako rzecznicy prasowi, prozaicy czy autorzy tekstów estradowych.

 

 

Karolina Macha

 

Komentarze:

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook