Bezpieczeństwo narodowe (Fot.freedigitalphotos.net)

Kierunek: Bezpieczeństwo narodowe

Kierunek powstał z myślą o osobach zainteresowanych pracą w służbach specjalnych, straży granicznej oraz w administracji rządowej. Przekonaj się, czy jesteś odpowiednim kandydatem i masz odwagę, by zadbać o bezpieczeństwo naszego kraju!

 

 

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

Kierunek ten jest przeznaczony dla osób, które interesują się zagadnieniami dotyczącymi szeroko pojętych zagrożeń współczesnego świata, bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego oraz militariów i polityki. Absolwenci bezpieczeństwa narodowego posiądą wiedzę konieczną do sprawowania ważnych funkcji administracyjnych i kierowniczych w strefach: społecznej, politycznej i gospodarczej kraju.

Studenci tego kierunku:

 • zdobywają wiedzę  i umiejętności w zakresie administrowania bezpieczeństwem;
 • w przyszłości będą kierować procesami bezpieczeństwa w administracji państwowej i samorządowej;
 • są innowacyjni, elastyczni oraz mają umiejętności samokształcenia i samorozwoju;
 • swobodnie korzystają z nowoczesnych technologii informacyjnych.

 

IDEALNY KANDYDAT

Bezpieczeństwo narodowe-strażacy (fot.morguefile.com)Osoby wybierające się na ten kierunek powinny być zainteresowane militariami, bezpieczeństwem kraju, wojskiem i sytuacją polityczną w kraju oraz poza nim. Idealny kandydat jest odważny, zdyscyplinowany, twardo stąpający po ziemi, odpowiedzialny i logicznie myślący. Ważne jest również, aby był wysportowany i dobrze radził sobie w przypadku wysiłku fizycznego.

 

REKRUTACJA

Kierunek bezpieczeństwo narodowe jest prowadzony na uczelniach publicznych oraz prywatnych w całym kraju, w trybie stacjonarnym i zaocznym na I. i II. stopniu.

Wymagania różnią się w zależności od tego, którą uczelnie wybierzecie. Najczęściej podczas rekrutacji pod uwagę brane są przedmioty obowiązkowe (język polski, matematyka, język nowożytny), a także historia i wiedza o społeczeństwie.

 

PROGRAM NAUCZANIA

Przedmioty realizowane na tym kierunku:

 • psychologia terroryzmu,
 • terroryzm międzynarodowy,
 • zorganizowana przestępczość i ugrupowania ekstremistyczne w Polsce,
 • negocjacje w sytuacjach kryzysowych,
 • organizacja i zarządzanie systemami ratownictwa,
 • psychologia sytuacji kryzysowych,
 • zarządzanie ryzykiem,
 • profilaktyka zdrowotna i medycyna pracy,
 • psychologia konfliktu i sztuka negocjacji,
 • administrowanie bezpieczeństwem informacji,
 • wymagania BHP budynków i pomieszczeń pracy,
 • wychowanie fizyczne.

 

Specjalizacje i specjalności

Poniżej lista specjalności dostępnych na tym kierunku:

 • Bezpieczeństwo narodowe-biuro (fot.morguefile.com)kryminalistyka i techniki śledcze,
 • bezpieczeństwo antyterrorystyczne,
 • bezpieczeństwo cyberprzestrzeni,
 • bezpieczeństwo obiektów, osób i mienia,
 • bezpieczeństwo przeciwpożarowe,
 • bezpieczeństwo publiczne,
 • bezpieczeństwo publiczne ? specjalizacja policyjna,
 • bezpieczeństwo zakładu pracy i BHP,
 • zarządzanie w sytuacjach kryzysowych,
 • organizacja i funkcjonowanie służb publicznych.

 

RYNEK PRACY

Absolwenci tego kierunku mogą znaleźć zatrudnienie w organizacjach rządowych i pozarządowych, których działalność obejmuje sferę bezpieczeństwa narodowego, w administracji publicznej, w samorządach, partach politycznych, przedsiębiorstwach (które działają na rynkach międzynarodowych), ośrodkach badających problematykę szeroko rozumianego bezpieczeństwa, zespołach reagowania kryzysowego oraz służbach mundurowych i specjalnych, takich jak policja, Straż Graniczna, Straż Pożarna czy Wojsko Polskie).

 

Karolina Macha

 

Komentarze:

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook