Studia w Izraelu (fot.wikipedia.org)Studia w Izraelu (fot.wikipedia.org)

Studia w Izraelu

Większość ludzi kojarzy Izrael głównie z religiami ? chrześcijaństwem, judaizmem i islamem, bądź wojną. Jednak niewielu zdaje sobie sprawę z tego, że ten kraj  jest także światowym centrum naukowo-technologicznym, a izraelskie uczelnie plasują się w ścisłej czołówce światowych rankingów.

 

EDUKACJA

W Izraelu można rozpocząć naukę na uniwersytetach, uczelniach publicznych, w szkołach prywatnych, college’ach, szkołach policealnych oraz na uczelniach zagranicznych.Instytut Mofet - Izrael (fot.wikipedia.org)

W sumie znajduje się osiem publicznych uniwersytetów. Do najważniejszych należą m.in.:

 • Uniwersytet Hebrajski w Jerozolimie (najstarszy),
 • Instytut Technologii ? Technion,
 • Instytut Nauki Weizmanna,
 • Uniwersytet Tel Awiwu,
 • Uniwersytet Bar-Ilan,
 • Uniwersytet Hajfy,
 • Uniwersytet Ben-Guriona.

O ile College’e oferują jedynie stopień licencjacki, to szkoły policealne pozwalają zdobyć specjalistyczne wykształcenie, np. z zarządzania, prawa czy edukacji. Oferują również różnego rodzaju szkolenia.

Licencjat trwa 3 lata na uniwersytecie oraz cztery w college?u. Zagraniczni studenci mogą rozpocząć studia od roku przygotowawczego, dzięki któremu będą mogli uczyć się w języku hebrajskim.

Studiowanie na II stopniu w Izraelu trwa dwa lata. Wiele kierunków jest dostępnych w dwóch formach: z lub bez wymogu pracy magisterskiej. Pierwszy typ jest skierowany dla osób, które myślą o kontynuowaniu nauki na III stopniu. Osoby wybierające drugą formę studiów magisterskich będą mieli dodatkowe kursy, dotyczące ich przyszłej kariery zawodowej.

III stopień koncentruje się na pracy doktorskiej, która musi kwalifikować się jako oryginalny i znaczący wkład do rozwoju wiedzy.

Rok akademicki w Izraelu składa się z dwóch semestrów i rozpoczyna się zazwyczaj we wrześniu. Niektóre kierunki zaczyna się z początkiem semestru letniego (stycznia).

 

REKRUTACJA

Na początku trzeba uiścić wpłatę w wysokości 80 dolarów za pomocą karty kredytowej bądź przelewu w banku. Następnie wypełnić wniosek przez Internet. Do niego należy dołączyć:

Akcelerator Kofflera - Kampus Instytutu Nauki Weizmanna - Izrael (fot.wikipedia.org)

 • dwie rekomendacje naukowe członków obecnego/byłego wydziału (dot. studiów II stopnia);
 • dokument z określonymi celami zawodowymi ? w 300-500 słowach o swojej pracy i przygotowaniach, związanych z kierunkiem studiów, planami naukowymi i/lub karierą zawodową;
 • Israeli Identity Card (jeśli dotyczy);
 • kserokopię/skan paszportu;
 • życiorys ? wyróżnienia naukowe, opublikowane materiały naukowe, zajęcia pozalekcyjne i społeczne, zagraniczne studia, praca itd.;
 • zdjęcie.

Oddzielnie do wniosku online trzeba dołączyć:

 • transkrypcje dyplomów, oryginały bądź dokumenty potwierdzone notarialne;
 • wyniki egzaminu TOEFL z języka angielskiego (minimum 573 punktów z testu na papierze, 230 z testu komputerowego lub 89 z testu internetowego);
 • wnioski stypendialne;
 • zaświadczenie lekarskie.

Niektóre kierunki wymagają dodatkowo dokumentów, potwierdzających znajomość języka biblijnego hebrajskiego lub literatury arabskiej.

 

ŻYCIE STUDENCKIE

W ciągu roku akademickiego można brać udział w wielu ciekawych imprezach, wycieczkach, kołach oraz warsztatach (geografia, kultura, polityka, sport itd.). Uzupełniają one program nauczania i pozwalają studentom zobaczyć Izrael z innego, niepowtarzalnego punktu widzenia.

STYPENDIUM

Wszystkie uczelnie w Izraelu oferują własny program stypendialny. Informacje na ten temat można znaleźć na stronach internetowych konkretnych uczelni bądź w dziekanacie.

 

WIZA

Przebywając w Izraelu dłużej niż 3 miesiące, należy starać się o wizę. W tym wypadku, trzeba przybyć do kraju i udać się do Działu Konsularnego bądź skontaktować się z ambasadą Izraela w Warszawie.

 

KOSZTY

Studia w Izraelu są płatne. Wysokość opłat ustala uczelnia. Przykładowo za semestr na uniwersytecie publicznym trzeba zapłacić ponad 7 tysięcy dolarów amerykańskich, a za cały rok akademicki 12 tysięcy dolarów amerykańskich. Opłaty na uczelniach prywatnych bywają znacznie wyższe.

Walutą w Izraelu jest nowy izraelski szekel. 1 PLN = ok. 1,10 ILS. Ceny podstawowych produktów i usług są znacznie wyższe niż w Polsce. Przykładowo:

 • wynajem małego mieszkania – 2500-3500 szekli,
 • przejazd komunikacją miejską – ok. 4 szekle,
 • 1 km taksówką – 3,5 szekli,
 • 1 l benzyny – ok 8 szekli,
 • obiad w taniej restauracji – 20 szekli
 • obiad w drogiej restauracji – 50 szekli,
 • cappuccino w kawiarni – 13 szekli,
 • woda – 6 szekli,
 • 1 kg pomarańczy – 5 szekli,
 • 1 kg jabłek – 9 szekli,
 • 1 l mleka – 6 szekli,
 • 1 kg ziemniaków – 4 szekle,
 • 1 kg mięsa drobiowego – 30 szekli.

 

PRZYDATNE LINKI

 

 

Karolina Macha

 

Komentarze:

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook