Architektura informacji (Fot.freedigitalphotos.net)

Kierunek studiów: Architektura informacji

To pierwsze studia tego typu w Polsce. Program niektórych wykładów wygląda zachęcająco. Zobaczcie, czym będą zajmować się studencki architektury informacji.

 

Opis kierunku

Studia skierowane do osób zainteresowanych planowaniem i projektowaniem przestrzeni, systemów informacyjnych oraz badaniem i analizą ich jakości. Studenci będą uczyć się także zdobywania i przetwarzania informacji elektronicznej.

Idealny kandydat

Idealnym kandydatem jest osoba zafascynowana światem internetu oraz posiadająca umiejętności badawcze i analityczne. Przydadzą się takie umiejętności jak spostrzegawczość, cierpliwość i brak znużenia podczas wykonywania tych samych czynności.

Rekrutacja

Studia na tym kierunku można podjąć na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Przedmiotem branym pod uwagę podczas rekrutacji jest język polski.

 

Program zajęć

Nazwy przedmiotów realizowanych na studiach:

  • Strategie projektowania architektury informacji
  • Narzędzia wyszukiwania informacji. Systemy nawigacji
  • Badania użytkowników
  • Ocena użyteczności
  • Projektowanie interakcji człowiek komputer
  • Dostępności informacji
  • Edytorstwo elektroniczne
  • Podstawy użyteczności
  • Organizacja i zarządzanie informacją

 

Specjalizacje i specjalności

Brak specjalizacji i specjalności na tym kierunku.

 

Rynek pracy

Absolwenci mogą podjąć pracę w sektorach administracji publicznej i państwowej, biznesie, organizacjach społecznych, politycznych, fundacjach, stowarzyszeniach, mediach, instytucjach kulturalnych, placówkach naukowych i oświatowych.

 

J. Jankowska

 

Komentarze:

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook