Kierunek studiów Ekonofizyka (Fot.freedigitalphotos.net)

Kierunek studiów: Ekonofizyka

Nie macie problemu z naukami ścisłymi, a rozwiązywanie zagadnień z dziedziny fizyki czy matematyki to dla Was czysta przyjemność? Sprawdźcie ten kierunek.

 

Opis kierunku

Ekonofizyka (inaczej ekonomia fizyczna) to dyscyplina zajmująca się zastosowaniem metod matematycznych w fizyce, jak również w naukach ekonomicznych.

Główną cechą kształcenia jest szerokie przygotowanie absolwenta w zakresie nauk ekonomicznych, matematycznych, informatycznych, prawnych, przy jednoczesnym profilowaniu wiedzy fizyczno – matematycznej w stronę nauk ekonomicznych i społecznych.

Badane są takie metody fizyki, jak: teoria macierzy przypadkowych, zjawiska krytyczne, skalowanie, fraktale, multifraktale, chaos deterministyczny (teoria chaosu), teoria turbulencji, sieci złożone, teoria fal Elliotta, teoria strun, fluktuacje, teoria gier, teoria katastrof.

 

Idealny kandydat

Na te studia mogą iść osoby, które bardzo dobrze radzą sobie z takimi przedmiotami jak fizyka, matematyka, informatyka, biologia i chemia. Jak zatem widać jest to kierunek skierowany do osób lubiących przedmioty ścisłe.

Cechy charakteryzujące idealnego kandydata to umiejętność analizy oraz rozwiązywania zagadnień matematycznych.

 

Rekrutacja

Kierunek dostępny na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Są to studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne.

O przyjęciu na studia, w ramach limitu miejsc, decyduje suma uzyskanych na egzaminie maturalnym punktów procentowych, na poziomie podstawowym albo rozszerzonym, z następujących przedmiotów: fizyka i astronomia, matematyka, informatyka, biologia, chemia, geografia oraz język obcy.

 

Program zajęć

Na studiach poznają cztery główne bloki przedmiotów:

  • fizyczne – w zakresie niezbędnym do zrozumienia złożonych zjawisk (np. mechanika, elektryczność i magnetyzm, fizyka statystyczna, termodynamika);
  • biznesowo ekonomiczne (np. przedsiębiorczość, rynki finansowe, ubezpieczenia, zarządzanie ryzykiem, inżynieria finansowa, zarządzanie projektami);
  • matematyczne (np. analiza, algebra, rachunek prawdopodobieństwa, teoria gier);
  • informatyczne (np. programowanie, modelowanie zjawisk rynkowych, systemy informatyczne przedsiębiorstw).

 

 

Specjalizacje i specjalności

Brak specjalizacji i specjalności na tym kierunku.

 

Rynek pracy

Absolwenci są przygotowani do pracy w firmach i instytucji z obszarów: bankowości i finansów, ubezpieczeń, administracji publicznej, przemysłu i usług oraz do pełnienia roli ekspertów w zakresie: zarządzania ryzykiem w dziedzinach związanych z finansami, systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem, analizy statystycznej, organizacji aukcji i przetargów, przygotowania i obsługi procedur w sytuacjach kryzysowych.

Absolwenci tej specjalności będą profesjonalnymi analitykami (specjalistami w dziedzinie modelowania procesów ekonomicznych i finansowych) i będą mogli podjąć pracę w bankach, firmach ubezpieczeniowych, dużych korporacjach.

 

 

J. Jankowska

 

Komentarze:

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook