matura z polskiego

Matura z polskiego 2010 – poziom podstawowy (arkusz i klucz odpowiedzi)

Tematy

W 2010 roku maturzyści w I części egzaminu pisemnego z języka polskiego na poziomie podstawowym – rozumienie pisanego tekstu – odpowiadali na pytania na podstawie tekstu o Internecie. Przeczytaj uważnie tekst „Internet – śmietnik czy sezam kultury”, a następnie wykonaj zadania umieszczone pod nim. Do napisania wypracowania maturalnego potrzebna była znajomość komedii Moliera „Świętoszek” albo utworu Hanny Krall „Zdążyć przed Panem Bogiem”. Zapoznaj się z wybranym fragmentem utworu i napisz wypracowanie na jeden z tematów zamieszczonych w arkuszu, a następnie porównaj swoją pracę z kluczem punktowania odpowiedzi.

 

Zdawalność

W 2010 roku maturę z języka polskiego na poziomie podstawowym zdało 95% maturzystów. Średni wynik uzyskany przez zdających wyniósł 57,24%. Taki wynik uzyskiwali najczęściej uczniowie liceów ogólnokształcących.

 

Opinie

Z czym mieli problem Wasi koledzy zdający maturę dwa lata temu? W I części – „Rozumienie tekstu nieliterackiego” – nie potrafili podać argumentów uzasadniającym, że tekst ma jednocześnie refleksyjny i przekonujący charakter. Ci, którzy pisali wypracowanie na podstawie komedii „Świętoszek” Moliera nie poradzili sobie z odczytaniem relacji między Orgonem, Kleantem i Elmirą a Tartuffem oraz omówieniem ich postaw wobec głównego bohatera. Także temat drugi okazał się nie tak łatwy jak wszyscy myśleli. Trudne okazało się przedstawienie poglądów i przemyśleń Marka Edelmana na temat godnego życia i godnej śmierci w czasach Zagłady.

 

Pobierz arkusze maturalne:

http://www.cke.edu.pl/images/stories/001_Matura/polski_%20pp.pdf
http://www.cke.edu.pl/images/stories/001_Matura/POLSKI_KLUCZ/polski_klucz_pp.pdf

 

źródło: www.cke.edu.pl
Anna Szcześniak

 

Dodaj komentarz:

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

facebook