matura z historii

Struktura arkusza maturalnego z historii

 

 

Egzamin z historii jest egzaminem pisemnym. Maturzyści mogą go zdawać na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

 

Jak dokładnie wygląda arkusz do matury z historii?

W przypadku obu poziomów pierwsza strona zawiera ogólne informacje dla zdającego oraz miejsce na naklejkę, numer PESEL i kod. Pamiętajcie, że test, który znajduje się na kolejnych stronach musicie rozwiązać czarnym długopisem, bez używania korektora.

Poziom podstawowy matury z historii polega na rozwiązaniu arkusza opartego na standardzie wymagań. Większość poleceń wymaga pracy ze źródłami, takimi jak mapy, wykresy, fragmenty tekstów oraz dane statystyczne. Wśród zadań znajdują się również pytania testowe typu prawda/fałsz oraz podkreślenie prawidłowej odpowiedzi. Na rozwiązanie całego arkusza maturzyści mają 120 minut. Na podstawie na maturzystów czeka ponad 30 zadań. Z każdym rokiem liczba ulega zmianie. Pytań zamkniętych jest zawsze mniej niż otwartych. Około dziesięciu wymaga zaznaczenia prawidłowej opcji lub podkreślenia. Reszta to polecenia o rozszerzonej odpowiedzi.

Na poziomie rozszerzonym na maturze z historii zdający muszą zmierzyć się z pracą z materiałami źródłowymi oraz wypracowaniem. Część pisemna, gdzie uczniowie muszą wykazać się umiejętnością tworzenia własnego tekstu, sprawdza, czy potrafią oni wykorzystać w praktyce informacje historyczne (daty, wydarzenia, skutki, postaci). Arkusz zawiera ponad 20 pytań. Jako, że jest to poziom rozszerzony, nie należą one do najłatwiejszych. Struktura dzieli się na trzy części. Część pierwsza to pytania testowe, druga to analiza źródeł, natomiast ostatnia to polecenie rozszerzonej wypowiedzi. Wypracowanie jest najwyżej punktowane w całym arkuszu.

 

Jak jest on oceniany?

Punktacja na obu poziomach różni się od siebie. W arkuszu podstawowym maksymalna ilość punktów do zdobycia wynosi 100, w rozszerzonym 50. Według procedur maturalnych egzamin zostaje zaliczony w przypadku zdobycia powyżej 30 proc. punktów.

Zastanawiacie się pewnie, jak rozpracować arkusz, żeby wyrobić się z czasem. Najlepiej zacząć od testu, na samym końcu skupić się na wypracowaniu. Materiały źródłowe, na których będziecie pracować, mogą Wam się przydać przy pisaniu. Część ostatnia wymaga skupienia, dlatego lepiej wcześniej rozwiązać wcześniejsze zadania.

Katarzyna Kujawa

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook