matura historia (fot.Mschlindwein, wikipedia.pl)matura historia (fot.Mschlindwein, wikipedia.pl)

Matura 2015 – historia rozszerzona – wyniki matury

Do matury rozszerzonej z historii podeszło tylko 6% wszystkich abiturientów, czyli 17 328 osób.

Wśród nich ponad 1500 uczniów było ze szkół niepublicznych. Historię, jako przedmiot dodatkowy, wybierają najczęściej kobiety. W tym wypadku stanowiły aż 91% zdających. Od tego roku historię, jak inne przedmioty nieobowiązkowe, można zdawać tylko na poziomie rozszerzonym. Podstawowy dostępny jest wyłącznie dla tych, którzy podchodzą do „starej matury”. Nie ma progu zdawalności 30%.

Rozkład wyników zdających historię 2015 (fot.cke.edu.pl)

Średni wynik wynosił 50%, czyli 25/50 punktów. Jest o 4% gorszy od średniego wyniku z matury 2014r. CKE ocenił tegoroczny arkusz jako trudny. Dziewięciu maturzystów nie podjęło się wykonywania zadań. Ponad 0,5% zdających (86 osób) udało się osiągnąć 100%, co jest dość dobrym wynikiem, jak na ten poziom trudności. Tak przedstawia się procentowy rozkład w wybranych przedziałach wyników:

  • mniej niż 15/50 punktów zdobyło 21% uczniów
  • 21-27 punktów (przedział określany jako średni) zdobyło 20% maturzystów
  • powyżej 41 punktów uzyskało tylko 4% zdających

Najgorzej maturzystom poszło zadanie 15.1 (poziom rozwiązywalności 15%), w którym trzeba było wykonać polecenie na podstawie źródeł historycznych. Pokazuje to problem abiturientów z odpowiednim odczytywaniem rysunków satyrycznych.

Sama matura nie była trudna, ale zabrakło mi czasu na spokojne napisanie wypracowania. A to najcięższe zadanie w arkuszu. – komentuje Miłosz.

A.Szczykutowicz, źródło: CKE

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook