matura z polskiego

Matura z polskiego 2008 ? poziom rozszerzony (arkusz i klucz odpowiedzi)

Tematy

Maturzyści, którzy w 2008 roku zdecydowali się zdawać język polski na poziomie rozszerzonym, musieli zmierzyć się w I części egzaminu maturalnego z niełatwym tekstem Czesława Miłosza – ?Historia literatury polskiej od 1939 roku? – i kilkunastoma pytaniami do niego. Natomiast w części II z tekstami nieomawianymi na lekcjach języka polskiego. Do wyboru w temacie pierwszym analiza opowiadania Sławomira Mrożka ?Lolo? oraz powieści Wiesława Myśliwskiego ?Kamień na kamieniu? i wiersza Tadeusza Różewicza ?Słowa? w temacie drugim. Oprócz analizy i interpretacji utworów należało omówić także sytuacje przedstawione w tekstach, sposób kreowania bohaterów (temat 1) i sposób kreowania podmiotu mówiącego (tekst 2).

 

Zdawalność

Zdawalność egzaminu z języka polskiego na poziomie rozszerzonym wyniosła wtedy 99%, z czego można wnioskować, że zdający nie mieli dużych problemów z obiema częściami arkusza. Potwierdza to średni wynik na poziomie 59%.

 

Opinie

W tekście Miłosza Wasi starsi koledzy napotkali trudności już na etapie rozumienia pytań, czego efekty można było odnaleźć w udzielanych przez nich odpowiedziach. Jedni nie znali pojęcia ?historycyzm?, inni nie wiedzieli, że pytanie ?po co? wskazuje na cel, a nie na przyczynę. W wypracowaniach maturalnych pojawiały się błędne interpretacje utworów bądź streszczenia tekstów zamiast ich analizy. Maturzyści częściej wybierali drugi temat, a tylko najodważniejsi zdecydowali się na wieloznaczny tekst Sławomira Mrożka.

 

Pobierz arkusze maturalne

Jeśli chcesz zdawać maturę na poziomie rozszerzonym, sprawdź swoje możliwości, rozwiązując arkusz z 2008 roku i porównując swoje odpowiedzi z kluczem.

http://www.cke.edu.pl/images/stories/Arkusze08matura/polski_pr.pdf
http://www.cke.edu.pl/images/stories/Arkusze08matura/polski_pr_rozw.pdf

 

źródło: www.cke.edu.pl

Anna Szcześniak

 

Komentarze:

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook