matura z polskiego

Matura 2012 z polskiego, część ustna ? procedury przeprowadzania egzaminu

Część ustna egzaminu maturalnego z języka polskiego odbędzie się w dniach od 4 do 25 maja 2012. Są to egzaminy wewnętrzne odbywające się w Twojej szkole, dlatego każda ze szkół ustala swój harmonogram egzaminów ustnych. Zapoznaj się ze wszystkimi procedurami przeprowadzania części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego.

 

1.    Egzamin trwa około 25 minut. Na prezentację tematu masz maksymalnie 15 minut. Rozmowa z zespołem egzaminacyjnym zajmie Ci nie więcej niż 10 minut.

2.    Najpóźniej na 4 tygodnie przed egzaminem maturalnym pisemnym z języka polskiego, czyli do 6 kwietnia br. musisz oddać nauczycielowi bibliografię i materiały pomocnicze (np. samodzielnie nagrany film, przeprowadzony wywiad, cytaty, reprodukcje dzieł sztuki, nagrania muzyczne). Jeśli nie złożysz bibliografii w wyznaczonym terminie, nie będziesz mógł przystąpić do egzaminu.

3.    Najpóźniej na tydzień przed egzaminem musisz oddać ramowy plan prezentacji.

4.    Ramowy plan wypowiedzi powinien mieć objętość maksymalnie na stronę A4.

5.    Oceniany będziesz przez przedmiotowy zespół egzaminacyjny, w skład którego wchodzą: nauczyciel uczący Cię języka polskiego i inni poloniści (z Twojej szkoły lub innej).

6.    Możesz uzyskać maksymalnie 20 punktów, z czego:

  • 5 punktów za prezentację tematu (2 punkty za kompozycję oraz 3 punkty za zawartość merytoryczną),
  • 7 punktów za rozmowę z zespołem egzaminacyjnym,
  • 8 punktów za język podczas prezentacji tematu i rozmowy z komisją egzaminacyjną.

 

7.    Przygotuj się do dwóch części egzaminu: prezentacji tematu oraz krótkiej rozmowy z zespołem egzaminacyjnym.

8.    Podczas rozmowy z egzaminatorami możesz spodziewać się pytań związanych z prezentacją tematu oraz bibliografią. Jeśli nie odpowiesz na żadne z pytań, nie zdasz egzaminu.

9.    Jeżeli prezentacja tematu będzie trwała dłużej niż 15 minut, egzaminatorzy mogą przerwać Twoją wypowiedź.

10.    Przy prezentacji tematu odtworzenie takich materiałów pomocniczych, jak: film, wywiad czy nagranie muzyczne nie może trwać dłużej niż 5 minut.

11.    Podczas prezentacji tematu egzaminatorzy wyłącznie słuchają Twojego wystąpienia, nie zabierają w ogóle głosu.

12.    Jeżeli w ogóle nie przedstawisz prezentacji tematu lub wygłosisz prezentację na inny temat niż wcześniej zadeklarowałeś, komisja nie przeprowadzi z Tobą rozmowy. Egzamin uznany będzie za niezdany.

13.    W trakcie egzaminu możesz korzystać wyłącznie z materiałów pomocniczych przygotowanych i zgłoszonych przed egzaminem, w tym ramowego planu wypowiedzi.

14.    Na egzamin powinieneś zgłosić się punktualnie z aktualnym dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość.

15.    Nie wolno Ci zabrać na egzamin żadnych urządzeń telekomunikacyjnych, czyli telefon na czas egzaminu możesz zostawić w domu.

16.    W sali egzaminacyjnej możesz być tylko Ty i komisja egzaminacyjna.

17.    Wyniki egzaminu będą ogłoszone tego samego dnia co egzamin.


źródło: www.cke.edu.pl

Anna Szcześniak

 

Komentarze:

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook