Kierunek Analityka społeczna (fot.freedigitalphotos.net)Kierunek Analityka społeczna (fot.freedigitalphotos.net)

Kierunek: Analityka społeczna

 

 

Jesteś humanistą, interesujesz się naukami społecznymi i wszelkimi dziedzinami związanymi z człowiekiem i jego życiem w społeczeństwie? Może chciałbyś swoją pasję połączyć z nowoczesną nauką i szerszym spojrzeniem na problemy socjologii? Sprawdź, czy analityka społeczne to studia, o których marzyłeś!

Kierunek analityka społeczna

Analityka społeczna to innowacyjny kierunek, który łączy interdyscyplinarne i nowoczesne podejście do nauk społecznych. W jego zakres wchodzi prognozowanie zjawisk społecznych, diagnozowanie problemów społecznych, projektowanie rozwiązań i wdrażanie ich we wszystkie sfery życia społecznego.

Idealny kandydat

Idealny kandydat to osoba, która interesuje się naukami społecznymi, zna zjawiska i strategie z nimi związane. Powinien wykazywać się szeroką wiedzą ogólną z zakresu polityki, socjologii, społeczeństwa, psychologii.

Rekrutacja

W trakcie rekrutacji brane są pod uwagę wyniki maturalne. Potrzebne przedmioty to:

 • Język obcy nowożytny oraz
 • Język polski, geografia, WOS lub historia

Program nauczania

W trakcie trzyletnich studiów realizowane są między innymi takie przedmioty, jak:

 • Psychologia
 • Podstawy ekonomii
 • Projektowanie badań społecznych
 • Wywiady i analiza tekstu
 • Sondaże i badanie opinii
 • Współczesne problemy społeczne
 • Podstawy badań społecznych
 • Kultura i wielokulturowość

Studia kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata. Absolwenci mogą kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia lub podyplomowych.

Specjalizacje i specjalnościPo tym kieurnku możesz pracować na przykład jako koordynator projektów (fot.freedigitalphotos.net)

Na tym kierunku dostępne są specjalności:

 • Metodologiczne
 • Interdyscyplinarne
 • Doradcze
 • Analiz zjawisk życia społecznego
 • Warsztatowe w zakresie narzędzi pracy analitycznej

Rynek Pracy

Absolwent kierunku analiza społeczne może pracować na przykład w:

 • instytucjach publicznych
 • firmach doradczych
 • organizacjach pozarządowych
 • mediach
 • ośrodkach naukowych
 • stowarzyszeniach i fundacjach

Może obejmować różnorodne stanowiska, jak na przykład:

 • Specjalista ds. badań społecznych i rynkowych
 • Ekspert analiz społecznych
 • Konsultant projektów społecznych
 • Autor ekspertyz i prognoz społeczno-kulturowych

 

Źródło: eksoc.uni.lodz.pl

A.Szczykutowicz

 

Komentarze:

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook