Kierunek geoanalityka (fot.freedigitalphotos.net)Kierunek geoanalityka (fot.freedigitalphotos.net)

Kierunek: geoanalityka

Jeżeli wiążesz swoją przyszłą pracę zawodową z geografią i nowoczesną technologią, warto zainteresować się kierunkami młodymi, innowacyjnymi i prężnie się rozwijającymi. Jednym z nich jest geoanalityka. Sprawdź, na czym polega i czy warto ją studiować!

Kierunek geoanalityka

Geoanalityka daje podstawową wiedzę z zakresu działalności gospodarczej człowieka i jej zastosowania w interpretacji podstawowych zjawisk i procesów przyrodniczych. Kierunek ten ma na celu wykształcenie specjalistów w stosowaniu metod matematycznych, informatycznych i statystycznych w geoanalizie zjawisk przyrodniczych i gospodarczych.

Idealny kandydat

Idealny kandydat to taki, który interesuje się przede wszystkim geografią i miejscem człowieka oraz jego działalności w przyrodzie. Powinien mieć umysł ścisły, umiejętności techniczne i zamiłowanie do nauk przyrodniczych.

Rekrutacja

Rekrutacja odbywa się w sposób standardowy ? pod uwagę brane są wyniki maturalne. Podstawowym przedmiotem jest geografia. Potencjalnym kandydatom przydatna może być również matematyka, fizyka, chemia lub język obcy nowożytny.

Program nauczaniaPo tym kierunku możesz pracować na przykład w budownictwie (fot.freedigitalphotos.net)

W trakcie studiów realizowane są takie przedmioty, jak na przykład:

  • Tektonika
  • Paleontologia
  • Geologia stosowana
  • Ochrona środowiska
  • Mineralogia i ochrona wód podziemnych

Studia trwają trzy lata i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata. Można kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia lub podyplomowych.

Specjalności i specjalizacje

Brak specjalizacji. Taka możliwość istnieje przy kontynuowaniu nauki po zdobyciu tytułu licencjata.

Rynek Pracy

Absolwent tych studiów może znaleźć zatrudnienie w instytucjach związanych z ochroną środowiska. Przykładowe obszary, w których może pracować:

  • Przemysł
  • Budownictwo
  • Handel
  • Placówki badawcze
  • Instytucje publiczne związane z kształtowaniem i ochroną środowiska oraz planowaniem przestrzennym

 

A.Szczykutowicz

 

Komentarze:

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook