Studiowac.Pl - matura, kierunki studiów, studia wyższe.Studiowac.Pl - matura, kierunki studiów, studia wyższe.

Matura z języka angielskiego 2006- poziom podstawowy

Tematy

Część pierwsza- rozumienie ze słuchu– składała się z trzech zadań zamkniętych, opartych na różnorodnych tekstach. W zadaniu pierwszym zdający wysłuchali pięciu krótkich dialogów a następnie musieli określić na ich podstawie, miejsca w których te rozmowy się odbywały. Zastosowaną techniką w tym zadaniu było „dobieranie”, przy czym jedno miejsce podane było dodatkowo i nie pasowało do żadnego dialogu. W zadaniu drugim wysłuchano komunikatu radiowego na temat konkursu językowego organizowanego przez czasopismo BBC. Było to zadanie „prawda/ fałsz”. W zdaniu trzecim usłyszano wypowiedź  nastolatki, która opowiadała o wędrownym trybie życia swojej rodziny, oraz problemach związanych właśnie z takim trybem życia. Zastosowano technikę „wielokrotnego wyboru”.

Część druga- rozumienie tekstu czytanego– składało się z trzech różnorodnych tekstów. W zadaniu pierwszym zostały zaprezentowane cztery propozycje ciekawych wydarzeń turystyczno- krajoznawczych. Zadaniem zdającego było dopasowanie czterech propozycji spędzania wolnego czasu do każdego z podanych zdań. Drugie zadanie składało się z siedmiu zadań cząstkowych i dotyczyło kariery dwóch amerykańskich nastolatek- bliźniaczek Olsen. Należało zastosować technikę „prawda/ fałsz”. Ostatni tekst przedstawiał szkołę przyszłości, w której nauczanie prowadzone jest przez internet. Wybranym typem zadania był „wielokrotny wybór”

Część trzecia- wypowiedź pisemna– składała się z dwóch zadań. W pierwszym z nich zdający musieli napisać pocztówkę z obozu sportowego do znajomego z Anglii. W treści pocztówki miały znaleźć się następujące informacje: poinformuj kolegę, gdzie spędzasz wakacje, podaj powód, dlaczego zdecydowałeś się wziąć udział w tym obozie, napisz w jakich zajęciach sportowych bierzesz udział, oraz wspomnij o planowanym spotkaniu ze znanym sportowcem. Ostatnie zadanie dotyczyło napisania listu prywatnego do kolegi mieszkającego w Londynie. Powodem napisania listu była decyzja o rocznym wyjeździe do Anglii. Należało poinformować kolegę o decyzji i podać jej przyczynę, opisać negatywną reakcję rodziców i jak udało się ich przekonać, poinformować kiedy wyjazd zostanie zrealizowany prosząc tym samym o pomoc w znalezieniu mieszkania. Ostatecznie trzeba było spytać o koszty utrzymania w Londynie, oraz sposób dojazdu z lotniska do centrum miasta.

Zdawalność

Język angielski na poziomie podstawowym w 2006 roku zdało 93,4% maturzystów. Średni wynik to 66,7%. Przedmiot ten wybrało 76,1 % wszystkich zdających.

Opinie

Matura z języka angielskiego poszła słabiej, niż w roku 2005. Najmniej problemów przysporzyły zadania z rozumienia tekstu czytanego, natomiast najwięcej wątpliwości zdający mieli w zadaniach sprawdzających rozumienie ze słuchu. Wypowiedź pisemna okazała się dla maturzystów dość łatwym zadaniem, jednakże widać wyraźną różnice pomiędzy łatwością zadań sprawdzających umiejętność przekazywani informacji a pozostałymi umiejętnościami: tworzeniem tekstu w określonej formie, oraz znajomością i stosowaniem środków leksykalno- gramatycznych. W części pierwszej najtrudniejszym zadaniem okazało się zadanie trzecie, natomiast w części drugiej, zadanie szóste.

Arkusze egzaminacyjne

http://www.cke.edu.pl/images/stories/Matura2006/a1_ang_a.pdf

Przykładowe odpowiedzi:

http://www.cke.edu.pl/images/stories/Matura2006/a1_ang_a_rozw.pdf

 

Źródłó: www.cke.edu.pl

Joanna Jankowska

 

Dodaj komentarz:

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

facebook