ksiazki (Fot.freedigitalphotos.net)

Filologia polska (polonistyka)

Lubisz dużo czytać i pisać? Interesujesz się poprawnością językową? Jeśli do tego wolisz przedmioty humanistyczne od przedmiotów ścisłych, to z pewnością filologia polska może być kierunkiem dla Ciebie. W trakcie 5-letnich studiów czeka Cię podróż przez wszystkie epoki literackie oraz niesamowita przygoda z językiem, po której na pewno już nie użyjesz takich słów, jak ?włanczać?, ?wziąść? czy ?poszłem?.

 

Czym jest polonistyka?

Filologia polska, inaczej polonistyka, to kierunek humanistyczny. Studenci w trakcie studiów czytają i omawiają teksty literackie (polskie i obce), poznają historię, gramatykę i kulturę języka polskiego, uczą się zagadnień z zakresu teorii literatury. Poza kształceniem literaturoznawczym i językoznawczym studia te obejmują także wiedzę z zakresu filozofii, wiedzy o teatrze i filmie, historii Polski.

 

Idealny kandydat

To taki, któremu czytanie sprawia przyjemność. Lubi czytać dużo i szybko, a przy tym nie ogranicza się wyłącznie do tekstów łatwych i ciekawych, ale potrafi włożyć trochę wysiłku, aby zrozumieć teksty trudniejsze, niekoniecznie porywające. Kolejną cechą idealnego kandydata jest tzw. ?lekkość pióra?. Chociaż nie pisze się, aż tak dużo jak czyta, to umiejętność tworzenia własnych tekstów jest niezbędna, aby przetrwać studia i odnaleźć się w polonistycznym świecie. Student polonistyki powinien także interesować się językiem polskim (jego poprawnością, historią, gramatyką), gdyż w trakcie studiów nie ucieknie od przedmiotów językowych. Polonista to człowiek lubiący stale poszerzać swoje horyzonty myślowe.

 

Rekrutacja

Filologię polską możesz studiować na kilkunastu państwowych uczelniach. Każda z uczelni podaje swoje zasady kwalifikacji, jednak głównym przedmiotem branym pod uwagę i najwyżej punktowanym jest język polski na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

 

Program studiów

Program studiów obejmuje przedmioty literaturoznawcze (tradycja antyczna/biblijna, historia literatury polskiej ? wszystkie epoki literackie), językoznawcze (gramatyka opisowa języka polskiego, gramatyka historyczna języka polskiego, historia języka, językoznawstwo, kultura języka, wprowadzenie do nauki o języku, wprowadzenie do językoznawstwa diachronicznego, językoznawstwo ogólne, stylistyka) oraz z zakresu teorii literatury (poetyka i analiza dzieła literackiego, teoria literatury, komparatystyka, wprowadzenie do nauki o literaturze). Oprócz tych przedmiotów studenci uczestniczą również w zajęciach z historii filozofii, historii Polski, logiki i wiedzy o kulturze. Poza obowiązkowym lektoratem z języka nowożytnego uczęszczają na lektorat z łaciny, a na niektórych uczelniach także z języka starocerkiewnosłowiańskiego.

 

Specjalizacje zawodowe

W zależności od uczelni studenci mają do wyboru szeroką gamę ciekawych specjalizacji zawodowych: krytyka literacka, antropologiczno-kulturowa (literatura polska i język polski w powiązaniu z teorią literatury, filozofią, socjologią, medioznawstwem i antropologią), komparatystyka (dodatkowe zajęcia z literatury porównawczej), nauczycielska, edytorska, redaktorska, filologia dla mediów, glottodydaktyka (nauczanie języka polskiego obcokrajowców), kultura Litwy, dokumentalistyczno-bibliotekarska, dziennikarska, europejska edukacja kulturowa, komunikacja kulturowa, literacko-artystyczna, wiedza o kulturze, logopedia, animacja kultury, etnolingwistyka, filmoznawstwo, komunikacja medialna, kulturoznawstwo, wiedza o teatrze i filmie, bibliotekoznawstwo i informacja naukowa, żurnalistyka (język mediów i gatunki dziennikarskie), język mediów i komunikacji społecznej, rzecznictwo prasowe, teatrologiczna, Public Relations, twórcze pisanie.

 

Filologia polska a rynek pracy

Wbrew mniemaniu większości absolwent filologii polskiej nie musi pracować wyłącznie jako nauczyciel języka polskiego w szkole. Jest to tylko jedna z możliwości. W zależności od ukończonej specjalizacji wykształcenie polonistyczne pozwala na podjęcie pracy jako redaktor w wydawnictwie, korektor, dziennikarz w prasie, radiu lub telewizji, animator kultury, recenzent, krytyk literacki, filmowy lub teatralny, copywriter, nauczyciel języka polskiego jako obcego, bibliotekarz, logopeda. Studia i specjalizacje dają bardzo wiele możliwości, a wyłącznie od studenta zależy, jaką wybierze ścieżkę kariery zawodowej.

Źródła: uw.edu.pl, uj.edu.pl, us.edu.pl, uni.wroc.pl, uksw.edu.pl, amu.edu.pl, uczelnie.info.pl.
Anna Szcześniak

 

Komentarze:

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook