matura WOS (fot.wikipedia)matura WOS (fot.wikipedia)

Matura z WOS 2005: Arkusz na poziomie podstawowym

Tematy

Matura z WOS poziom podstawowy w 2005 objął zagadnienia z polityki, prawa oraz społeczeństwa. Wśród pytań pojawiły się m.in. zagadnienia związane z definicją grupy, ustrojem Rzeczypospolitej Polskiej oraz podziałem władzy. Źródła w większości stanowiły mapy i wykresy. Maturzyści musieli określić chronologię zdarzeń oraz przyporządkować opisy konkretnym postaciom.

W ostatniej części każdy zdający musiał poczuć się ekspertem, którego poproszono o sporządzenie analizy stosunku Polaków do organów władzy państwowej. Na podstawie swojej wiedzy młodzi ludzie musieli stworzyć opracowanie wyników badań i zawrzeć w nim wszystkie szczegóły.

 

Zdawalność

Według danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej poziom podstawowy matury z WOS w 2005 wybrało prawie 20 proc. uczniów. Egzamin zaliczyło ponad 50 proc.

 

Opinie

W odczuciu zdających wiedzę o społeczeństwie egzamin wydał się łatwy. Pytania nie wykraczały poza podstawowy zakres materiału. Każdy, kto choć trochę przygotował się do matury, mógł ją spokojnie zaliczyć. W trudniejszych momentach niezbędna okazała się wiedza poza źródłowa. Źródła, które znalazły się w arkuszu, były czytelne i pomagały odpowiedzieć na postawione pytania.

 

Arkusz do pobrania:

http://www.cke.edu.pl/images/stories/Matura2005/wos_a1.pdf

 

Arkusz odpowiedzi:

http://www.cke.edu.pl/images/stories/Matura_odp_2005/model_%20wos_a1.pdf

 

Katarzyna Kujawa

Źródło: CKE

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook