Maturzysto, dziś twoja kariera zależy wyłącznie od ciebieMaturzysto, dziś twoja kariera zależy wyłącznie od ciebie

Maturzysto, dziś twoja kariera zależy wyłącznie od ciebie!

Rynek pracy dawno nie sprzyjał absolwentom wyższych uczelni tak bardzo jak obecnie. Dziś sukces zależy w głównej mierze od postawy na studiach – promowane są ambicja i ciężka praca, które zostaną nagrodzone. Uczelnie i otoczenie gospodarcze dają duże możliwości podjęcia ciekawego zatrudnienia jeszcze w trakcie nauki lub tuż po zdobyciu dyplomu.

Recepta na sukces ? wszystko w twoich rękach

Jakie czynniki decydują o możliwości rozpoczęcia udanej kariery zawodowej niedługo po zakończeniu studiów? Najwięcej zależy od rynku pracy – a konkretnie aktualnego zapotrzebowania na specjalistów w danej dziedzinie. Ponadto bardzo ważne jest przygotowanie absolwenta. W tym kontekście poza wiedzą liczy się również doświadczenie zdobyte już podczas studiów.

Polski rynek pracy w ostatnich latach zmienia się na lepsze. W dużej mierze stał się on rynkiem pracownika, również ze względu na rekordowo niskie bezrobocie, które wynosi w naszym kraju 4,8% – dla porównania średnia unijna to 9,1%. Należy jednak pamiętać, że najciekawsze perspektywy będą mieli przede wszystkim najlepiej przygotowani absolwenci.

Studenci mogą się cieszyć, że polskie uczelnie coraz chętniej – zgodnie ze światowymi trendami oraz potrzebami rynku – stawiają na innowacje. Dobrym tego przykładem jest nowoczesne Centrum Badań Biomedycznych, otwarte w 2015 roku przy warszawskiej SGGW, gdzie w laboratoriach prowadzone są istotne badania z pogranicza weterynarii i medycyny.

Biznes dostrzega potencjał uczelni

Absolwentom sprzyja również otoczenie gospodarcze. Liderzy biznesu zdają sobie sprawę, że przyszłość opiera się przede wszystkim na postępujących badaniach i dobrze wykwalifikowanych pracownikach, których warto uczciwie wynagradzać. Lokomotywami rozwoju w dużej mierze stają się klastry, których w naszym kraju działa obecnie około 130 – dostrzegają one potencjał polskich uczelni, na których prowadzi się innowacyjne badania. Przykładowo Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego bierze udział w projektach realizowanych w ramach 16 klastrów, a jednocześnie posiada niemal 400 formalnych porozumień z największymi pracodawcami.

Profesor Magdalena Król z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej wspomnianej uczelni otrzymała w 2016 roku grant w wysokości 1,4 mln euro na badania dotyczące walki z nowotworami. Decyzja Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (instytucji, która przyznała grant) pokazuje, że uczelnie skutecznie korzystają z funduszy publicznych, dzięki czemu studenci mają szansę uczyć się od najlepszych i poznawać innowacje „z pierwszej ręki”.

Renesans nauk przyrodniczych

Ciekawym trendem z pogranicza edukacji i gospodarki jest swoisty renesans nauk przyrodniczych. Aktualnie biotechnologia jest jednym z kierunków studiów inżynierskich najczęściej wybieranych przez maturzystów. Również bardziej tradycyjne kierunki przyrodnicze zmieniają swoje oblicze. Wspomniany przykład profesor Król dobrze obrazuje korzystne perspektywy otwierające się przed absolwentami weterynarii. Poza pracą polegającą na leczeniu zwierząt absolwenci mają możliwość rozpoczęcia ciekawej kariery naukowej i na przykład prowadzenia badań ważnych także dla medycyny.

W ostatnich latach w naszym kraju rośnie świadomość na temat zasad zdrowego żywienia. Według przygotowanego przez CBOS raportu „Zachowania Żywieniowe Polaków” aż 71% spośród nas regularnie sprawdza skład kupowanych produktów spożywczych, a 81% twierdzi, że odżywia się zdrowo. Zauważalna zmiana nawyków żywieniowych to szansa dla przyszłych dietetyków, którzy pragną prowadzić prywatne gabinety lub udoskonalać żywność, pracując dla jej producentów.

Wykorzystaj swoją szansę!

O karierze absolwenta w dużej mierze decydują studia. Poza wyborem atrakcyjnego i przyszłościowego kierunku składową sukcesu będą również możliwości stwarzane przez uczelnię – jej infrastruktura, kadra naukowa oraz otwarcie na współpracę z liderami gospodarczymi. Jeśli te warunki zostaną spełnione, przyszłość znajduje się już wyłącznie w rękach absolwenta, który dzięki bezcennym doświadczeniom zdobytym jeszcze na uczelni ma szansę zyskać przewagę na rynku pracy.

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook