flaga Francji (Fot.SKopp,wikipedia.org)

Matura 2019 – Język Francuski poziom podstawowy – arkusze maturalne

Egzamin maturalny z języka francuskiego na poziomie podstawowym składał się z 10 zadań. Do ich wykonania maturzyści mieli 120 minut, a w tym czasie walczyli o możliwość uzyskania maksymalnie 50 punktów.

Teksty do zadań od 1. do 3. zostały odtworzone z płyty CD. Każdy tekst został odtworzony dwukrotnie, a maturzyści musieli zaznaczyć pasujące odpowiedzi z podanych możliwości. Ta część egzaminu maturalnego trwała niecałe 22 minut i po tym czasie zdający mogli przejść do kolejnej części arkusza maturalnego.

Zadania zamknięte z rozumienia tekstu pisanego zdający rozpoczęli od dopasowania nagłówków do podanych akapitów tekstu. Kolejne dwa polecenia wymagały przeczytania podanych tekstów, a następnie odpowiedzenia na pytania typu ABC.

Uzupełnienie luk

W dalszej kolejności maturzyści musieli uzupełnić luki w tekście poprzez wybranie prawidłowego sformułowania z dostępnych opcji (tym samym sprawdzając, czy ma miejsce prawidłowe rozumienie całości tekstu) oraz wybranie pojedynczego, prawidłowego słowa (tym samym sprawdzając umiejętności leksykalne zdającego). W obu zadaniach zdający mieli do wyboru po jednej z trzech opcji na każdą brakującą lukę. Poleceniem poprzedzającym główną wypowiedź pisemną okazało się wymagać od maturzystów wybrania takiego słowa z trzech dostępnych, aby uzupełniło ono w sposób spójny i gramatyczny dwa podane zdania.

Ostatnim poleceniem, które pojawiło się w arkuszu maturalnym, było napisanie wiadomości e-mail do koleżanki z Paryża. Maturzysta, jako organizator Dnia Frankofonii w swojej szkole, miał uzasadnić w treści maila, dlaczego zaproponował zorganizowanie właśnie takiej imprezy. Punkty można było zdobyć również za opisanie reakcji dyrekcji szkoły na podjętą inicjatywę. Oprócz opisania głównych punktów programu maturzysta powinien opisać wybrany przez siebie problem, który pojawił się w związku z organizacją imprezy, a także wyjaśnić sposób rozwiązania tej trudności.

Praca pisemna powinna mieścić się w zakresie od 80 do 130 słów. Dla ułatwienia maturzyści otrzymali wstęp i wypowiedzi, które otwierały całą wiadomość. Nie liczyły się one do ogólnej liczby użytych słów.

Pobierz arkusz w PDF na swój komputer:

Pobierz pliki PDF: (arkusz maturalny) (transkrypcja) (plik mp3 z nagraniem)

Lub zobacz go online:

Transkrypcja do arkusza maturalnego:

Piotr Paszelke, źródło: CKE

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook