Ranking 4 najlepszych aplikacji mobilnych do matury z języka polskiego (fot.freedigitalphotos.net)Ranking 4 najlepszych aplikacji mobilnych do matury z języka polskiego (fot.freedigitalphotos.net)

Matura 2019 – Język Polski poziom rozszerzony – wyniki matury

Matura rozszerzona z języka polskiego była przedmiotem nieobowiązkowym. Podeszło do niej 53 074 uczniów. Z egzaminu zwolniono 214 osób tj. finalistów i laureatów Olimpiady Literatury i Języka Polskiego.

Maturę zdawało prawie 41 tysięcy kobiet i nieco ponad 12 tysięcy mężczyzn. Jedynie 303 osoby rozwiązywały zadania w arkuszach maturalnych dostosowanych do ich poziomu niepełnosprawności. Nie było progu zdawalności matury.

Średni wynik wynosił 55% tj. 22 pkt. Porównując wyniki z maturą z 2018 roku, maturzyści średnio uzyskali wynik lepszy o 4 pkt. procentowe, co za tym idzie: egzamin maturalny z języka polskiego na poziomie rozszerzonym w 2019 roku był łatwiejszy.

Co poszło dobrze, a co stanowiło trudność?

Maturzyści w zdecydowanej większości prawidłowo dostosowywali styl wypowiedzi do tematu pracy. Nie mieli również problemu z prawidłowym tworzeniem wypowiedzi i zachowaniem jej spójności. Zdający największe trudności mieli z odpowiednią poprawnością językową oraz z poprawnym zapisem treści wypracowania.

CKE o tym, co należy poprawić

CKE omawiając wyniki egzaminu maturalnego, przede wszystkim zwróciło uwagę na to, że zdający często nie wykazali się umiejętnością rozumienia pojęcia argumentu. Warto popracować nad umiejętnością poprawnej argumentacji przy udowadnianiu bądź obalaniu tez.

Piotr Paszelke, źródło: CKE

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook