matura chemia (fot.freedigitalphotos.net) matura chemia (fot.freedigitalphotos.net)

Matura 2019 – Chemia poziom rozszerzony – odpowiedzi do arkuszy

Egzamin maturalny z chemii w 2019 roku składał się z 40 pytań. Do ich wykonania maturzystom dano aż 3 godziny czasu. Mogli oni uzyskać aż do 60 punktów.

Arkusz maturalny zawierał 40 poleceń otwartych i zamkniętych. Większość z nich składała się z jednej części. Sprawdzały one umiejętności z trzech obszarów wymagań: wykorzystywanie i tworzenie informacji (13 punktów do zdobycia), rozumowanie i zastosowanie nabytej wiedzy, dzięki której można rozwiązać problemy (23 punkty do zdobycia) oraz opanowanie czynności praktycznych (8 punktów do zdobycia). Pozostałe punkty można było zdobyć za wykonanie poleceń łączących różne z tych obszarów (2 lub 3 jednocześnie).

Co było łatwiejsze?

Polecenia, choć wydawały się trudne, zawierały w sobie podpowiedzi i informacje szczegółowe, co należy zawrzeć przy zapisywaniu odpowiedzi. Uważne przeczytanie treści było konieczne do uzyskania wszystkich punktów za odpowiedź.

Za szczególnie łatwe można uznać zadanie 9., składające się z dwóch części. Trzeba było między innymi nazwać konkretne czynności, którym zostało poddane opisane doświadczenie. W przypadku 3-częściowego zadania 18. jedynie część pierwsza była uznawana za stosunkowo prostą do rozwiązania. Ta część była zamknięta i wymagała zaznaczenia odpowiedniego wzoru odczynnika, dlatego też polecenie nie było zbyt trudne.

Co sprawiło wyraźne trudności?

Spośród czterdziestu dość trudnych zadań nietrudno było znaleźć takie, którego rozwiązanie było zdecydowanie najtrudniejsze. Właśnie takim było polecenie 11., w którym maturzyści musieli obliczyć stopień dysocjacji kwasu HX w roztworze opisanym w dołączonym materiale źródłowym. Okazało się to niemożliwe do poprawnego wykonania dla niemalże wszystkich maturzystów. Kolejnymi trudnymi zadaniami było 13. i 3. Choć pierwsze nie dziwi, gdyż również opierało się na napisaniu obliczeń, jednak pozornie dziwi trudność zadania 3. Maturzyści musieli uzupełnić w nim zdania poprzez podkreślenie poprawnego słowa spośród trzech-czterech podanych. Były łącznie 4 luki do uzupełnienia, a trudność polegała na tym, że tylko poprawne zaznaczenie wszystkich czterech umożliwiało zdobycie punktu.

Pobierz arkusz w PDF na swój komputer:

(pobierz plik PDF)

Lub zobacz go online:

Piotr Paszelke, źródło: CKE

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook