matura fizyka (fot.freedigitalphotos.net)matura fizyka (fot.freedigitalphotos.net)

Matura 2019 – Fizyka poziom rozszerzony – wyniki matury

Zdawanie matury rozszerzonej z fizyki nie było obowiązkowe. Ostatecznie podeszło do niej aż 20 230 osób. Z egzaminu zwolniono 48 uczniów laureatów i finalistów Olimpiady Fizycznej.

Do matury z fizyki w zdecydowanej większości przystąpili mężczyźni. W tym roku było ich ponad 3 razy więcej niż kobiet. Jedynie 113 osób rozwiązujących zadania maturalne, robiło to w arkuszach maturalnych dostosowanych do ich niepełnosprawności.

Średni wynik to 42%, czyli 25,2 pkt. W porównaniu do matury z 2018 roku tegoroczna średnia była aż o 7 punktów procentowych wyższa. Na podstawie tego można stwierdzić, że tegoroczna matura była zdecydowanie łatwiejsza bądź ogół maturzystów lepiej przygotował się do pojawiających się do wykonania zadań.

Maturzystom najgorzej poszły polecenia 7.3 i 10.3. W obu z nich poprawnym dokonaniem obliczeń poradziło sobie jedynie 16% zdających. Niewiele lepsze wyniki (23%) były za zadanie 9.2. Zdecydowana większość poleceń została wykonana prawidłowo w zakresie od 40 do 60 procent.

Na co warto zwrócić uwagę?

Największe trudności sprawiało budowanie modeli fizycznych i matematycznych zjawisk. Widoczne to było przede wszystkim w poleceniach wymagających od zdających wyodrębnienia kilku podstawowych praw fizycznych. Maturzyści muszą również zwrócić większą uwagę na zadania złożone – właśnie z nimi pojawiło się wiele trudności (większość najgorzej wykonanych poleceń miała właśnie taki charakter). Wśród podstaw do powtórzenia znajduje się również wiedza z zakresu stosowalności wzorów i rozumieniu tego, co oznaczają wielkości wyodrębnione w tych wzorach. Nazbyt często to właśnie te elementy sprawiały maturzystom trudności.

Jednym z powodów, które wiązały się z utratą punktów, był niepełny lub nieczytelny zapis rozwiązań zadań. Maturzyści powinni pamiętać, że dokonując różnego rodzaju obliczeń, powinni powoływać się na prawa fizyki, wyjaśniać je. Z kolei, jeśli wprowadzają nowe wielkości, powinni je opisać.

Piotr Paszelke, źródło: CKE

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook