matura z geografii (Fot.freedigitalphotos.net)

Matura z geografii 2009 – arkusz maturalny poziom podstawowy

Tematy

Arkusz składał się z 31 zadań. Do arkusza dołączona była mapa obejmująca fragment Gór Świętokrzyskich, oraz inne materiały źródłowe. Do treści mapy odnosiło się pierwsze 9 zadań. Pozostałe zadania sprawdzały między innymi umiejętność:

 • rozpoznawania wysokiego i niskiego ciśnienia
 • przyporządkowania danych klimatycznych do miejscowości
 • obliczanie rocznej amplitudy temperatury powietrza
 • wykazania wpływu cyrkulacji monsunowej na życie ludzi
 • zaproponowania działań, które zmniejszą negatywne skutki opadów monsunowych

 

Maturzyści musieli także podać klimatyczne przyczyny zmiany zasolenia wody morskiej, rozpoznać elementy lodowca górskiego, rodzaj fali, który został przedstawiony za pomocą opisu.

Należało także:

 • wybrać miasta położone na wybrzeżach oraz podać państwa w których się znajdują
 • odczytać z piramidy płci i wieku liczebność osób w podanej grupie wiekowej
 • rozpoznać na mapie krainy geograficzne Polski
 • wybrać obszary Polski o korzystnych warunkach dla rolnictwa
 • rozpoznać parki narodowe Polski
 • podać pozytywne i negatywne skutki społeczno- ekonomiczne procesu restrukturyzacji surowcowych okręgów przemysłowych
 • podać przyczyny, które powodują, że morza szelfowe są najbardziej wykorzystywaną częścią Wszechoceanu
 • rozpoznać sektory gospodarki
 • rozpoznać państwa, które powstały po 1989 roku
 • podać nazwy państw, na obszarze których leży terytorium Kurdystanu

 

Zdawalność matury z geografii w 2009 roku

Wyniki były nieco wyższe, niż wyniki zeszłoroczne. Do matury z geografii przystąpiło 50,08% zdających, z czego ok. 75 % maturzystów wybrało poziom podstawowy. Średni wynik egzaminu maturalnego z geografii na poziomie podstawowym to 50,35%. Najlepsze wyniki były w liceach ogólnokształcących, zaś najgorsze w technikach uzupełniających. Maturę z geografii na poziomie podstawowym zdało 91.3% uczniów.

 

Opinie o maturze 2009

Trudność sprawiły zadania sprawdzające znajomość rozmieszczenia obiektów na mapach Polski, Europy i świata, oraz zadania wymagające odczytania wysokości bezwzględnej na podstawie poziomic. Również wykonanie obliczeń matematyczno- geograficznych poszło gorzej. Zdający mieli problem z przedstawieniem na klimatogramach danych klimatycznych do miast oraz z rozpoznaniem parków narodowych.

 

Arkusze maturalne:

http://www.cke.edu.pl/images/stories/Arkusze_matura_09/geografia_pp.pdf

Mapa do pobrania:

http://www.cke.edu.pl/images/stories/Arkusze_matura_09/mapa.pdf

Przykładowe odpowiedzi:

http://www.cke.edu.pl/images/stories/klucze_mat_09/geografia.pdf

 

Źródło: www.cke.edu.plperspektywy
J.Jankowska

 

Dodaj komentarz:

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

facebook