egzamin maturalny z geografii

Matura z geografii (Fot.freedigitalphotos.net)

Jak i z czego przygotować się do matury z geografii?

I. WIADOMOŚCI I ROZUMIENIE Zdający zna fakty, rozumie i stosuje pojęcia, prawidłowości i teorie oraz przedstawia i wyjaśnia zdarzenia, zjawiska i procesy: Poziom podstawowy Poziom rozszerzony 1) funkcjonowanie systemu przyrodniczego Ziemi ? zjawiska, procesy, wzajemne zależności, zmienność…
czytaj dalej »

matura z geografii

Matura 2011 - geografia rozszerzona - odpowiedzi do arkuszy

Maturzyści, zdający geografię rozszerzoną, musieli zmierzyć się z 36 zadaniami. Do arkusza dołączona była barwna mapa "Kaskada Soły" . Czas przeznaczony na pracę to 150 minut. Maksymalnie do zdobycia było…
czytaj dalej »

Geografia 2012 (Fot.freedigitalphotos.net)

Matura 2011 - geografia rozszerzona - arkusze maturalne

Arkusz na poziomie rozszerzonym zawierał 22 strony, które objęły 36 zadań. Dodatkowo, tak samo jak w przypadku poziomu podstawowego, do egzaminu dołączona była barwna szczegółowa mapa "Kaskada Soły". Uczniowie mogli…
czytaj dalej »

matura z geografii (Fot.freedigitalphotos.net)

Matura 2008 - geografia rozszerzona - wyniki matury

Na maturę z geografii na poziomie rozszerzonym zdecydowało się ponad 20 proc.  Szczegółowy podział uwzględnia jeszcze jeden wybór przedmiotu. Geografię, jako obowiązkową, wybrało niecałe 50 proc., natomiast niewiele ponad 50…
czytaj dalej »

matura z geografii

Matura 2008 - geografia rozszerzona - odpowiedzi do arkuszy

Maturzyści, którzy zdecydowali się na egzamin na poziomie rozszerzonym, musieli zmierzyć się z 35 zadaniami, z czego 20 stanowiło typ otwarty, a 15 zamknięty. Wśród zadań zamkniętych górowały zadania wielokrotnego…
czytaj dalej »

Geografia (Fot.freedigitalphotos.net)

Matura 2008 - geografia podstawowa - wyniki matury

Geografię na poziomie podstawowym wybrało blisko 80 proc. uczniów. Zdawalność egzaminu z danego przedmiotu określa procent osób, które uzyskały co najmniej 30 proc. punktów na wybranym poziomie.  W przypadku geografii…
czytaj dalej »

Geografia 2012 (Fot.freedigitalphotos.net)

Matura 2008 - geografia podstawowa - odpowiedzi do arkuszy

Matura z geografii na poziomie podstawowym zawierała 31 zadań. Do arkusza dołączono barwną mapę w skali 1:50000 , reszta źródeł znajdowała się w środku pracy. Czas przeznaczony na rozwiązanie całego…
czytaj dalej »

Geografia (Fot.freedigitalphotos.net)

Matura 2008 - geografia podstawowa - arkusze maturalne

Na maturze z geografii na poziomie podstawowym uczniowie zmierzyli się z 31 zadaniami. Za rozwiązanie wszystkich zadań można było uzyskać maksymalnie 50 punktów. Aby zaliczyć egzamin, należało uzyskać 30 proc.…
czytaj dalej »

matura z geografii (Fot.freedigitalphotos.net)

Matura Geografia 2010 - arkusz maturalny z matury - poziom rozszerzony

Arkusz maturalny zawierał 37 pytań. Dołączona była również mapa fragmentu Wyżyny Krakowsko- Częstochowskiej. Tematyka zagadnień z geografii standardowo opierała się na trzech częściach: 1) Korzystanie z informacji ( zadania sprawdzały umiejętność…
czytaj dalej »

matura z geografii (Fot.freedigitalphotos.net)

Matura z geografii 2009 - arkusz maturalny poziom podstawowy

Arkusz składał się z 31 zadań. Do arkusza dołączona była mapa obejmująca fragment Gór Świętokrzyskich, oraz inne materiały źródłowe. Do treści mapy odnosiło się pierwsze 9 zadań. Pozostałe zadania sprawdzały…
czytaj dalej »

facebook