matura z geografii

Matura 2008 – geografia rozszerzona – odpowiedzi do arkuszy

Maturzyści, którzy zdecydowali się na egzamin na poziomie rozszerzonym, musieli zmierzyć się z 35 zadaniami, z czego 20 stanowiło typ otwarty, a 15 zamknięty. Wśród zadań zamkniętych górowały zadania wielokrotnego wyboru oraz w formie dobierania. Na rozwiązanie całości zdający mieli 150 minut.

Maksymalna ilość punktów to 60. Zadania były oceniane na 1 lub 2 punkty. Nie jest to wysoka punktacja, ale przy takiej ilości zadań, zdający mają większe pole do działania. Polecenie, którego nie rozwiążą, dzięki małej ilości punktów do zdobycia, nie rzutuje mocno na końcowy rezultat. W opinii samych uczniów najtrudniejsze okazały się pytania związane z gospodarką. – Najciężej rozwiązywało mi się zadania polityczne i gospodarcze. Szczególnie polecenie z surowcami sprawiło mi ogromne problemy – zauważa Marta z Krakowa.

Sprawozdanie CKE wskazuje, że słabością maturzystów okazały się następujące czynności: rozpoznawanie obiektów w oparciu o mapę, wykonanie obliczeń w oparciu o dane statystyczne oraz wskazywanie cech charakterystycznych. Najwięcej błędów popełniano również w końcowych zadaniach.

Co ciekawe, uczniowie coraz lepiej radzą sobie z zadaniami z zakresu rozpoznawania obiektów na mapie oraz czytania jej treści z uwzględnieniem jej legendy. W roku 2008 maturzyści z poziomu rozszerzonego poprawniej formułowali wnioski i opinie w porównaniu z poziomem podstawowym. Sprawozdanie pokazuje również, że zdający w nieco wyższym stopniu opanowali materiał z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej, niż geografii fizycznej.

Według młodzieży najłatwiejszą częścią egzaminu okazały się polecenia oparte na barwnej mapie Mazurskiego Parku Krajobrazowego. Większość poradziła sobie z zadaniami bez problemu. – Uważam, że ta część była łatwa i przyjemna. Na poziomie rozszerzonym potrzeba już jakiejś wiedzy, jeśli się ją miało, to analiza źródła nie powinna sprawić trudności – podkreśla Magdalena z Poznania.


Źródło: cke.edu.pl

Katarzyna Kujawa

Zobacz odpowiedzi online:

 

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook