matura z geografii

Matura 2011 – geografia rozszerzona – odpowiedzi do arkuszy

Maturzyści, zdający geografię rozszerzoną, musieli zmierzyć się z 36 zadaniami. Do arkusza dołączona była barwna mapa „Kaskada Soły” . Czas przeznaczony na pracę to 150 minut. Maksymalnie do zdobycia było 60 punktów.

Zadania sprawdzały zakres umiejętności ze wszystkich dziedzin geografii opisanych w standardzie egzaminacyjnym. Ze względu na dość dużą liczbę poleceń, punktacja rozkładała się równomiernie.

Najwyżej punktowane okazało się ostatnie zadanie. Za 3 punkty uczniowie musieli podać nazwę organizacji, do której należą miejsca zaznaczone na mapie oraz wymienić państwa członkowskie tej organizacji na każdym z podanych kontynentów. Za resztę poleceń można było zdobyć 1 lub 2 punkty. Za 1 punkt najczęściej oceniano zadania typu „abcd”. Wyżej, bo za 2, punktowano szersze i opisowe odpowiedzi. Według samych zdających, najwięcej trudności sprawiły pytania o technopolie, surowce i hutnictwo.  – Szczerze mówiąc, nie wiedziałem jak rozwiązać zadania związane hutami. Źródło również mi nie pomogło. Uważam, że to zbyt skomplikowane pytanie, jak na maturę. W końcu są ważniejsze rzeczy do ogarnięcia, niż  sygnatury i czynniki lokalizacji takich ośrodków – żali się Paweł ze Szczecina.

Sprawozdanie CKE pokazuje jednak, że to inne części sprawiły młodym ludziom kłopoty. Na poziomie rozszerzonym trudne okazały się zadania z geografii fizycznej, a szczególnie z hydrologii, geomorfologii i gleboznawstwa. Z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej i politycznej trudność sprawiły polecenia z zakresu geografii przemysłu, analizowania danych statystycznych oraz rozpoznania państw na mapach.

Patrząc na wyniki, najlepiej wypadła część gospodarcza. Poziom wykonania zadań z tego obszaru wyniósł ponad 0,80. Uczniowie wykazali się umiejętnością tworzenia informacji, analizy źródeł oraz przedstawienia współzależności w systemie człowiek – środowisko – gospodarka. Sami zdający również tę część ocenili jako najłatwiejszą.  – Zadania opisowe z zakresu gospodarki były lekkie i przyjemne. Można było popisać się nie tylko wiedzą geograficzną, ale również wiedzą ogólną – ocenia Marta z Józefowa.

 

Źródło: cke.edu.pl
Katarzyna Kujawa

Zobacz odpowiedzi online:

 

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook