Geografia 2012 (Fot.freedigitalphotos.net)

Matura 2008 – geografia podstawowa – odpowiedzi do arkuszy

Matura z geografii na poziomie podstawowym zawierała 31 zadań. Do arkusza dołączono barwną mapę w skali 1:50000 , reszta źródeł znajdowała się w środku pracy. Czas przeznaczony na rozwiązanie całego egzaminu to 120 minut. Maksymalna ilość punktów do zdobycia to 50 punktów. Aby zaliczyć maturą, należało uzyskać minimum, czyli 30 proc. wszystkich punktów.

Ze względu na dość dużą ilość materiału, punktacja rozłożyła się równomiernie. Zadania oceniane były na 1 lub 2 punkty. Polecenia za 1 punkt to typ „abcd”.  Za 2 punkty należało dokonać szerszej odpowiedzi. Uczniowie musieli zmierzyć się m.in. z obliczeniami długości przesmyku, typami jezior, wędrówką słońca w dniach równonocy i przesileń, procesami rzeźbotwórczymi oraz gospodarowaniem ziemi rolniczej. Nie zabrakło również zadań, w których zdający musieli sami określić korzyści i szkody płynące z danych zachowań.

Zadania zawarte w arkuszu sprawdzały umiejętności określone w trzech obszarach standardów egzaminacyjnych: wiadomości i rozumienie, korzystanie z informacji oraz tworzenie informacji. Najłatwiejsze, zdaniem uczniów, okazały się zadania związane z mapą Mazurskiego Parku Krajobrazowego.  – Uważam, że była to najłatwiejsza część matury. Źródło okazało się czytelne i pomocne, dzięki czemu bez problemu można było odczytać intencje danego polecenia – ocenia Barbara z Morąga. Według sprawozdania CKE najlepiej wypadły zadania z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej. W porównaniu z ubiegłym rokiem poziom ich wykonania znacznie się podniósł.

Najsłabiej wypadły następujące czynności: umiejętność opisywania i porównywania obiektów na mapie, wykazanie związków form rzeźby z czynnikami i procesami rzeźbotwórczymi oraz obliczenia. Uczniowie wciąż słabo radzą sobie z geografią fizyczną. Poziom wykonania zadań z drugiej części arkusza nie jest zadowalający. Egzaminatorzy wskazywali również na błędy związane z niedokładnością przy czytaniu poleceń. Zdający pomijali przez to istotne informacje związane z poleceniem, czy też źródłem.

W ogólnej opinii matura nie była trudna.  – Znalazło się kilka zadań, z którymi miałem problem, ale reszta była na dość łatwym poziomie. Jeśli miało się jakąkolwiek wiedzę i umiejętność czytania źródeł, to wyniki powinny być dobre i zadowalające – podsumowuje Artur z Białegostoku.

 

Źródło: cke.edu.pl
Katarzyna Kujawa

Zobacz odpowiedzi online:

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook