gospodarka przestrzenna plakatgospodarka przestrzenna plakat

Gospodarka przestrzenna na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie

Szukasz studiów magisterskich od semestru zimowego? Interesuje Cię kontynuacja studiów inżynierskich? Chcesz studiować na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie? Chcesz za 1, 5 roku ukończyć studia z gospodarki przestrzennej i zostać magistrem?

Jeśli tak, to zapraszam do zapoznania się z poniższym tekstem, który utwierdzi Cię w przekonaniu, że podjęcie tych studiów to dobra decyzja. Decyzja, która w niedalekiej przyszłości zaowocuje satysfakcją i zadowoleniem z życia zawodowego.

Popularny w ostatnich lat kierunek gospodarka przestrzenna, to studia które powstały w odpowiedzi na potrzebę kształcenia ludzi odpowiedzialnych za  zamiany w planowaniu  infrastruktury, tworzeniu lokalnych i krajowych strategii rozwoju czy koordynowaniu innych procesów ekonomiczno-społecznych. Studia na tym kierunku są studiami interdyscyplinarnymi, łączą wiedzę z zakresu geografii, matematyki, fizyki, ale też przedsiębiorczości, geometrii i rysunku. Ze względu na charakter studiów obszerną część proponowanych zajęć stanowią zajęcia praktyczne. Pracownie, przedmioty prowadzone w terenie, projekty to wszystko powoduje, że samo studiowanie okazuje się bardzo ciekawe, a zdobyta wiedza odpowiednio przygotowuje absolwentów do podjęcia pracy w zawodzie.

Dynamiczny w ostatnim czasie rozwój sektora gospodarczego powoduje, że absolwenci Gospodarki przestrzennej znajdują pracę nie tylko w jednostkach samorządu terytorialnego  (urzędach gmin, starostwach, urzędach marszałkowskich), ale też w biurach projektowych i konsultingowych, biurach obrotu nieruchomościami, agencjach rozwoju.

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie prowadzi obecnie rekrutację na studia II stopnia na kierunku gospodarka przestrzenna (stacjonarne i niestacjonarne). Rekrutacja trwa do 19 lutego 2021 r.  

Studia przewidziane dla absolwentów studiów wyższych (inżynierskich) kierunków : gospodarka przestrzenna oraz innych kierunków studiów inżynierskich.

Więcej o warunkach rekrutacji : Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook