Powiślańska Szkoła WyższaPowiślańska Szkoła Wyższa

#JesteśmyDlaStudenta

Drodzy Kandydaci!

Powiślańska Szkoła Wyższa rozpoczęła działalność w 1999 roku. Minione lata to niewątpliwie czas sukcesów, wielu merytorycznych, rozwojowych i kierunkowych osiągnieć ale i ciężkiej, wymagającej poświęceń pracy. Pielęgnujemy wartości akademickie, ale kształcimy studentów którzy są otwarci na potrzeby zmieniającego się rynku pracy. 

Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie od 20 lat z powodzeniem kształci studentów na kierunkach ekonomiczno-społecznych i medycznych oraz prowadzi studia podyplomowe.

PSW BUDYNEK UCZELNI
PSW BUDYNEK UCZELNI

Zapraszamy do podjęcia studiów w Powiślańskiej Szkole Wyższej, jedynej uczelni o niesamowitym, rodzinnym klimacie studiowania. Kandydaci chcący podjąć naukę wybierając studia I stopnia mają możliwość skorzystania z następującej oferty edukacyjnej:

Kierunek Ekonomia 
specjalizacje:
Economics
specializations:
Transport/Spedycja/Logistyka Transport/Shipping/Logistics
Ekonomia menedżerskaManagement economics
Informatyka stosowana Applied Computer Science
Finanse/Bankowość/RachunkowośćFinance/Banking/Accounting
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi HR (Human Resources)
Ekonomia usług i produkcjiEconomics of service and production
AgroekonomiaAgroeconomics

Oferta Uczelni to studia stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne) w języku polskim i angielskim!!

Studia w języku polskimStudies in English
Kierunek PielęgniarstwoNursing
Pielęgniarstwo (studia pomostowe)
dla dyplomowanych pielęgniarek
 
Kierunek Ratownictwo MedyczneEmergency medicine
Kierunek KosmetologiaCosmetology
Kierunek DietetykaDietetics

Nasza oferta to studia I i II stopnia, czyli licencjackie i magisterskie!!

Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie - Absolwenci
Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie – Absolwenci

Nasi absolwenci, dzięki kształceniu o wysokiej jakości, innowacyjnym, nowoczesnym autorskim metodom, w dużej mierze kreatywnym oraz fachowej i renomowanej kadrze akademickiej, składającej się z wybitnych naukowców i skutecznych praktyków z dużym doświadczeniem zawodowym, popartym sukcesami, są idealnie przygotowani do realizacji poszczególnych zawodów, w tym karier zawodowych, a przede wszystkim do zmieniających się warunków rynkowych. Uczelnia wychodząc naprzeciw nowoczesnym trendom edukacyjnym oraz oczekiwaniom studentów, pracodawców i rynku pracy stale się rozwija i poszerza swoją ofertę studiów licencjackich, magisterskich i podyplomowych. Z wielkimi sukcesami realizujemy program Erasmus+, który umożliwia zagraniczne wyjazdy naszym studentom w celach edukacyjnych, w tym wyjazdy na studia, praktykę zawodową, szkolenia lub wolontariat, stwarza także możliwości dla naszych studentów studiowania w międzynarodowym środowisku dzięki stałej obecności na Uczelni studentów zagranicznych. Z wybranymi Partnerami na kierunku Ekonomia prowadzimy programy „Dwa Dyplomy”, które umożliwiają studentom z najróżniejszych stron świata zdobycie europejskiego dyplomu.

Uczelnia posiada pozytywne oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej na wszystkich kierunkach oraz certyfikat Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych na kierunku pielęgniarstwo, studiach I i II stopnia, jak również wiele Certyfikatów Jakości renomowanych Instytutów Akredytacyjnych. Oznacza to, że Uczelnia spełnia wymagania kadrowe, programowe i organizacyjne, a także posiada adekwatną i nowoczesną bazę dydaktyczną.

Nie osiadamy także na laurach, nieustannie pracujemy nad nowymi kierunkami, zgodnie z zapotrzebowaniem pracodawców – obecnie są to: położnictwo, informatyka oraz psychologia, jak również nad otwarciem filii Uczelni, zgodnie z sugestiami i zapotrzebowaniem samorządów i kandydatów – obecnie: filia w Gdańsku / Toruniu oraz Kościerzynie.

Szczegółowych informacji na temat programu studiów i zasad rekrutacji udzielą wszystkim zainteresowanym pracownicy działu Informacji i Marketingu oraz Dziekanatu.

Po więcej aktualnych, nader ciekawych, ale rzeczowych informacji zapraszamy na naszą stronę internetową www.psw.kwidzyn.edu.pl

Artykuł sponsorowany

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook