Rewolucja...Rewolucja...

Rewolucja w edukacji tylko z Powiślańską Szkołą Wyższą

„Harmonia zachodząca między pokoleniem Z a uczelnią jest najważniejszą kwestią dla prawidłowego funkcjonowania obydwu stron. Pierwsza uczy się od drugiej, natomiast druga jest efektem dążenia do doskonałości tej pierwszej” 

Przestarzałe programy, wyuczone niegdyś i powielane przez wykładowców tematy oraz anachroniczna oferta edukacyjna, która wydaje się być atrakcyjna już tylko dla kadry dydaktycznej, potwierdzają, że wiele uczelni pozostało mentalnie w poprzedniej epoce.

Współczesna edukacja, jaką reprezentuje na wszystkich swoich kierunkach Powiślańska Szkoła Wyższa to już nie tylko dostosowanie nauki do potrzeb rynku pracy, czy też rozwój osobisty studentów. To także nowoczesne rozwiązania technologiczne ułatwiające wielu osobom zdobycie dyplomu dzięki zajęciom prowadzonym zdalnie. Alternatywne możliwości studiowania wybranych przedmiotów w programie kształcenia, dzięki nowoczesnym, innowacyjnym zajęciom online, to często jeden z ważniejszych czynników decydujących o wyborze swojej Alma Mater. Za sprawą najnowszych technologii student ma możliwość wyboru czasu, miejsca, atmosfery oraz indywidualnego tempa nauki – brzmi fajnie, prawda?

Uczelnia w Smartfonie? To możliwe!

Powiślańska Szkoła Wyższa, w tym Platforma Kształcenia zdalnego PSW daje Studentowi:

  • Kompleksowe i komfortowe zarządzanie tokiem studiów, w tym wirtualny dziennik oraz indeks, materiały dydaktyczne, zadania, testy, projekty, ewaluację, kontakt z wykładowcami, obsługę płatności, stypendiów, generowanie i składanie podań i wniosków, obsługę prac dyplomowych – jednym słowem „bajka” :)
  • Ograniczenie konieczności kontaktów z dziekanatem uczelni, m.in. dzięki elektronicznemu obiegowi dokumentów oraz wielopłaszczyznowej komunikacji z wykładowcami i administracją;
  • Możliwość uczestnictwa w interaktywnie, zdalnie prowadzonych zajęciach na odległość (wybranych przedmiotach w całym programie studiów!) za pomocą dowolnego urządzenia mobilnego z możliwością późniejszego odtwarzania wykładów offline;
  • Stały dostęp do aktualności z życia uczelni oraz informacji o zdarzeniach dydaktycznych (np. zmiana terminu zajęć, nowa ocena itp.) dzięki bieżącym informacjom, a także newsletterowi i systematycznym komunikatom;
PSW BUDYNEK UCZELNI
PSW BUDYNEK UCZELNI

POWIŚLAŃSKA SZKOŁA WYŻSZA ? uczelnia na miarę XXI wieku

Zajęcia, realizowane w PSW mają swój unikatowy, wyjątkowy klimat. Podstawą do realizacji zajęć jest model case study (studium przypadku), który jest jedną z najbardziej efektywnych form nauczania. Pozwala on zapamiętać ponad 30% więcej informacji niż w trakcie zajęć tradycyjnych. Drugą, równie efektywną formą kształcenia praktycznego jest project-based learning (nauczanie poprzez projekt). Taka metodyka kształcenia pozwala na efektywną naukę, naukę nakierowaną na wszechstronny rozwój studenta – jego wiedzy, ale przede wszystkim umiejętności!

Współpraca Uczelni z największymi liczącymi się na rynku firmami / instytucjami, w tym instytucjami systemu ochrony zdrowia w Polsce i na świecie daje studentom możliwość odbywania atrakcyjnych zajęć praktycznych / warsztatów / wizyt studyjnych, a także praktyk i staży.

Wybór uczelni to jedna z najważniejszych decyzji w życiu. Przed podjęciem tego wyboru warto porównać wiele ofert. Jedną z najważniejszych przesłanek świadczących o tym, że dana uczelnia jest godna polecenia, jest nie tylko dostosowanie oferty dydaktycznej do potrzeb rynku pracy, ale również nowoczesne podejście do kwestii zarządzania i obsługi studenta.

Artykuł sponsorowany

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook