Zwycięzca (fot. pixabay.com)Zwycięzca (fot. pixabay.com)

Kto może być zwolniony z egzaminów maturalnych?

Możesz nie pisać egzaminu maturalnego, bo nie chcesz albo masz inne plany w życiu. Co roku są jednak tacy, którzy nie muszą podchodzić do egzaminu i z automatu otrzymują maksymalną ilość punktów. Jak to możliwe? Wystarczy zostać finalistą lub laureatem olimpiady z przedmiotu maturalnego. Oczywiście nie jest to proste, a wręcz dość pracochłonne. Jednak, jak widać na przestrzeni ostatnich lat, możliwe i daje wymierne korzyści! Zachęcamy do zapoznania się z artykułem i sprawdzenia szczegółów.

Każdego roku w skali kraju niespełna 0,5% ogólnej liczby maturzystów jest zwolnionych z matury. To finaliści i laureaci olimpiad przedmiotowych. Otrzymują oni z poszczególnych przedmiotów najwyższy wynik. Jednak podkreślić należy, że tylko olimpiady wymienione w komunikacie Ministra Edukacji Narodowej umożliwiają zdobycie takich trofeów.

Jakie olimpiady gwarantują zwolnienie z przedmiotów maturalnych?

W aktualnie obowiązującym komunikacie Ministra Edukacji Narodowej, wyszczególnione są następujące olimpiady i przedmioty, z których laureat lub finalista będzie zwolniony z najwyższą notą:

 • Olimpiada Matematyczna – z matematyki,
 • Olimpiada Literatury i Języka – z języka polskiego,
 • Olimpiada Informatyczna – z informatyki,
 • Olimpiada Języka Angielskiego – z języka angielskiego,
 • Olimpiada Języka Niemieckiego – z języka niemieckiego,
 • Olimpiada Języka Rosyjskiego – z języka rosyjskiego,
 • Olimpiada Języka Francuskiego – języka francuskiego,
 • Olimpiada Języka Białoruskiego – z języka białoruskiego,
 • Ogólnopolska Olimpiada Historyczna – z historii,
 • Olimpiada „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego” – z historii,
 • Olimpiada Języka Łacińskiego – z języka łacińskiego i kultury antycznej,
 • Olimpiada z Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym – z  wiedzy o społeczeństwie,
 • Olimpiada Biologiczna – z biologii,
 • Olimpiada Chemiczna – z  chemii,
 • Olimpiada Filozoficzna – z filozofii,
 • Olimpiada Geograficzna – z geografii,
 • Olimpiada Fizyczna – z fizyki,
 • Olimpiada Artystyczna – z historii sztuki lub historii muzyki.
Przygotowania do olimpiady (fot. pixabay.com)

Olimpiady odbywają się corocznie, a ich organizatorami są różne instytucje takie jak uczelnie, stowarzyszenia, instytucje kultury, towarzystwa. Z założenia, olimpiady te są dostępne dla każdego ucznia szkoły średniej, przynajmniej w teorii. W praktyce jednak, najczęściej udział biorą w nich uczniowie, którzy mają największe szanse na wysokie lokaty, z uwagi na zamiłowanie do poszczególnych przedmiotów. Często są oni typowani przez nauczycieli.

Współzawodnictwo jest kilkuetapowe, a w każdym kolejnym, wyłaniane są osoby wyróżniające się największą wiedzą. Finaliści i laureaci wymienionych olimpiad, oprócz satysfakcji, zyskują także wymierne korzyści – zwolnienie z egzaminu maturalnego i najwyższy wynik z danego przedmiotu na poziomie rozszerzonym oraz preferencyjne warunki w czasie rekrutacji na studia. Należy jednak pamiętać, że te zasady mogą ulec zmianie. Każda uczelnia może też ustanowić własne warunki przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad w poczet studentów.

Kolejne etapy (fot. pixabay.com)

Na świadectwie maturalnym laureata lub finalisty w rubryce danego przedmiotu wpisywane jest słowo zwolniony lub zwolniona, wartość 100% oraz wynik skali centylowej. Ponadto świadectwo zawiera informację o uzyskanym tytule laureata lub finalisty. Warto pamiętać, że zwycięski tytuł przyznawany jest bezterminowo.

A.Kwaśny

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook