Uniwersytet RadomUniwersytet Radom

Wolne miejsca na studia ? sprawdź ofertę Uniwersytetu w Radomiu!

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu dynamicznie rozwija się na wielu płaszczyznach. Na podstawie analizy zapotrzebowania na zmiennym rynku pracy, co roku stara się dostosowywać ofertę kształcenia do aktualnych trendów i potrzeb społeczeństwa i przemysłu. Na nadchodzący rok akademicki przygotowała dla kandydatów nowości, wśród których znalazły się m.in.: bezpieczeństwo i jakość produkcji żywności, projektowanie i wytwarzanie kosmetyków, menedżer produktu, bezpieczeństwo i higiena pracy (II stopnia), analityka gospodarcza, dziennikarstwo i nowe media (II stopnia), lingwistyka stosowana oraz bezpieczeństwo wewnętrzne.

Oferta UTH Radom

Wydział Ekonomii i Finansów zainteresowanym analizą i badaniami ekonomicznymi proponuje nowy kierunek – analityka gospodarcza, którego absolwenci będą gotowi do pracy w działach analiz gospodarczych przedsiębiorstw, banków i instytucji finansowych, jednostek samorządowych oraz w urzędach państwowych, w firmach konsultingowych i audytorskich.

WEiF prowadzi również kształcenie na kierunkach: ekonomia oraz finanse i rachunkowość.

Wydział Filologiczno-Pedagogiczny proponuje kandydatom dwie nowości. Dla zainteresowanych pracą tłumacza kierunek lingwistyka stosowana, którego absolwenci zdobędą kompetencje zawodowe niezbędne do pracy w międzynarodowym środowisku pracy w charakterze tłumacza ustnego i pisemnego lub korespondenta międzynarodowego. Tym, którzy pragną zostać specjalistą w zakresie nowoczesnej komunikacji medialnej, swobodnie i kreatywnie wykorzystując najnowsze narzędzia, metody i techniki przekazu, oferuje studia drugiego stopnia na kierunku dziennikarstwo i nowe media.

Wydział prowadzi również kształcenie na kierunkach: filologia (angielska, germańska), dziennikarstwo, praca socjalna, pedagogika, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz wychowanie fizyczne.

Wydział Inżynierii Chemicznej i Towaroznawstwa zainteresowanym przemysłem spożywczym i kosmetycznym proponuje trzy nowe kierunki: bezpieczeństwo i jakość produkcji żywności, projektowanie i wytwarzanie kosmetyków oraz menedżer produktu. Dodatkowo uzyskał zgodę Ministerstwa Edukacji i Nauki na prowadzenie studiów magisterskich na kierunki bezpieczeństwo i higiena pracy.

Wydział prowadzi również kształcenie na kierunkach: bezpieczeństwo i higiena pracy, technologia chemiczna oraz towaroznawstwo.

Wydział Prawa i Administracji zainteresowanym pracą w formacjach mundurowych proponuje nowy kierunek: bezpieczeństwo wewnętrzne, którego studenci posiądą niezbędną wiedzę z zakresu analizy złożonych i nietypowych problemów, a także identyfikowania zagrożenia bezpieczeństwa oraz formułowania sposobów praktycznego i skutecznego reagowania w sytuacjach kryzysowych.

WPiA prowadzi również kształcenie na kierunkach: administracja i prawo.

Wydział Mechaniczny prowadzi kształcenia na kierunkach: mechanika i budowa maszyn, samochody i bezpieczeństwo w transporcie drogowym oraz budownictwo.

Studentom zapewnia możliwości nauki w kilkudziesięciu nowoczesnych i dobrze wyposażonych laboratoriach specjalistycznych oraz pracowniach komputerowych, niezbędnych na drodze do Przemysłu 4.0 oznaczającego unifikację świata rzeczywistego maszyn produkcyjnych ze światem wirtualnych bliźniaków, przemysłowego internetu rzeczy i rozszerzonej rzeczywistości.

Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu prowadzi kształcenie na kierunkach: lekarskim, pielęgniarstwie, fizjoterapii oraz kosmetologii.

Elitarny wydział posiada dużą i stale powiększającą się bazę naukowo-dydaktyczną. Kładzie nacisk na rozwój nowoczesnych technologii. Dysponuje najnowocześniejszą aparaturą do obrazowania ludzkich tkanek i narządów w nowo otwartym Zakładzie Diagnostyki Obrazowej.

Wydział Sztuki prowadzi kształcenie na kierunkach: sztuka mediów i edukacja wizualna, grafika, architektura wnętrz oraz wzornictwo ubioru i akcesoriów mody.

W pracowniach Wydziału uprawiany jest znany od najdawniejszych czasów proceder kreowania, odkrywania i interpretowania świata. Wykorzystywane sposoby obrazowania obejmują zarówno tradycyjne narzędzia, materiały i techniki: rysunkowe, malarskie, graficzne, rzeźbiarskie, a także osiągnięcia technologiczne i wynalazki ostatnich dziesiątków lat: fotografię, wideo, techniki cyfrowego zapisu i przetwarzania materiałów wizualnych.

Wydział Transportu, Elektrotechniki i Informatyki prowadzi kształcenie na kierunkach: transport i logistyka, elektrotechnika, informatyka, informatyka techniczna oraz turystyka i rekreacja.

WTEiI posiada unikatowe w skali kraju i nowoczesne wyposażone przez takie firmy jak Kombud S.A., Bombardier Transportation czy Scheidt & Bachmann. W tym zakresie jest wiodącym wydziałem w Polsce. Laboratoria są wyposażone w nowoczesny sprzęt, m.in. firm Dürr Poland, Bosch Polska, Siemens czy Danfoss. Wydział prowadzi stałą współpracę z otoczeniem gospodarczym i biznesowym, co pozwala na weryfikację programów studiów pod kątem ich przydatności dla gospodarki i społeczeństwa.

Odkryj swoje możliwości!

Kandydatom, którzy nie zdecydowali jeszcze jaką ścieżką kształcenia podążyć, Uniwersytet w Radomiu proponuje bezpłatne studia stacjonarne oraz studia niestacjonarne z dogodną opłatą za czesne.

Nie zapisałeś się jeszcze na studia? Nie czekaj dłużej!

Aplikuj na studia na Uniwersytet w Radomiu! Wystarczy, że zalogujesz się na platformę rekrutacyjną: www.sirk.uniwersytetradom.pl i wypełnisz wszystkie wymagane pola, a następnie złożysz teczkę z dokumentami.

Pełna oferta kierunków, na które są jeszcze wolne miejsca: https://rekrutacja.uniwersytetradom.pl

Masz pytania, chcesz wiedzieć więcej o rekrutacji na UTH Radom – skontaktuj się z Centralnym Punktem Informacji: tel. +48 48 361 80 00, e-mail: rekrutacja@uthrad.pl

Zapraszamy do zapoznania się z filmami:

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook