EWSPAEWSPA

Prawo, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Oto hity rekrutacji EWSPA.

Zbliża się październik, a w związku z tym decyzja, przed którą staje mnóstwo studentów – który kierunek ostatecznie wybrać? Nie jest to łatwa decyzja, bowiem wpływa ona zasadniczo na naszą przyszłość, nakierowując ją stanowczo w stronę jednej specjalizacji. Aby wybrać odpowiednie studia, należy odpowiedzieć sobie na proste pytanie, w którym obszarze chcemy się rozwijać zawodowo? W tym artykule przybliżymy trzy kierunki uczelni EWSPA, które zdecydowanie warto wziąć pod uwagę.

Studia prawnicze jako studia przyszłości

Studia prawnicze od lat utrzymują się na szczycie listy najbardziej pożądanych kierunków akademickich, przyciągając zarówno młodych ambitnych studentów, jak i osoby poszukujące satysfakcjonującej kariery zawodowej. Studiowanie na tym kierunku wymaga zaangażowania nie tylko w naukę, ale także rozwoju umiejętności analitycznych oraz argumentacyjnych. W Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Warszawie absolwent zdobywa wiedzę z zakresu prawniczych dyscyplin ogólnych, prawniczych dyscyplin historycznych, a także dyscyplin prawa pozytywnego. Uczelnia zapewnia także swoim studentom zdobywanie praktycznych umiejętności przydatnych w zawodzie, podczas warsztatów prawniczych oraz zajęć tutorskich.

Dzięki studiom na tym kierunku studenci zdobywają także kompetencje potrzebne do rozwiązywania problemów z różnych obszarów prawa, interpretacji przepisów, działania instytucji prawnych, a także świadczenia różnorodnych usług z zakresu prawa. Absolwent tego kierunku może podjąć pracę w zawodach prawniczych, takich jak sędzia, adwokat, prokurator, a także w urzędach administracji publicznej, instytucjach UE, organizacjach międzynarodowych tudzież w przedsiębiorstwach i organizacjach pozarządowych. 

Czego można oczekiwać po studiach na kierunku administracja europejska?

Celem studiów na kierunku administracja europejska jest przygotowanie absolwentów do podjęcia kariery zawodowej w różnorodnych instytucjach życia publicznego, zwłaszcza w ramach struktur administracji publicznej na różnych jej szczeblach, obejmujący lokalny, regionalny, krajowy oraz europejski i międzynarodowy kontekst.

W trakcie tych studiów studenci zdobywają nie tylko potrzebną wiedzę, ale przede wszystkim rozwijają umiejętności i kompetencje, które znajdą zastosowanie nie tylko w sektorze publicznym, ale również w sektorze pozarządowym oraz prywatnym. Wszechstronne zaplecze wiedzy, które zapewnia EWSPA, umożliwia absolwentom skuteczne funkcjonowanie i rozwój w dynamicznie rozwijającym się środowisku prawa europejskiego.

Dlaczego warto studiować bezpieczeństwo wewnętrzne? 

Kariera w służbach mundurowych oraz praca związana z przeciwdziałaniem różnorodnym zagrożeniom dla państwa, cieszy się coraz większym zainteresowaniem nie tylko wśród młodego pokolenia, ale także wśród osób, które dążąc do dalszego rozwoju, postanawiają związać swoją przyszłość ze sprawami obronności swojego kraju. Zdobyta wiedza przekłada się na atrakcyjność absolwentów na rynku pracy – są oni postrzegani jako osoby odpowiedzialne, świadome oraz pracowite.

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne przygotowują do podjęcia pracy w administracji państwowej i samorządowej na stanowiskach zarządzania kryzysowego i obronnych, w instytucjach UE, w służbach mundurowych oraz komercyjnych firmach, które specjalizują się w ochronie osób oraz mienia. 

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook