Medycyna roślin (Fot.freedigitalphotos.net)

Medycyna roślin – nowo powstały kierunek na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.

Jeżeli kochasz kwiaty, „potrafisz z nimi rozmawiać”, wiesz czego mogą potrzebować i chciałbyś/abyś pogłębić swoją wiedzę z zakresu pielęgnacji roślin to Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu zaprasza do studiowania „Medycyny roślin”.

?Medycyna roślin?- informacje ogólne

Rośliny– podobnie jak zwierzęta i ludzie- chorują i można je leczyć. Jak mówi rzeczniczka prasowa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu ” ?Będziemy tego uczyć studentów nowego kierunku stacjonarnych studiów inżynierskich medycyna roślin, na który nabór rozpoczyna się 1 czerwca. Naukę na tym kierunku studenci rozpoczną 1 października?.

Od absolwenta medycyny roślin będzie wymagano umiejętności rozpoznawania chorób roślin, szkodników i chwastów. Po ukończeniu studiów będziecie umieli także podejmować optymalne działania w celu wyleczenia roślin.

Idealny kandydat

Kierunek skierowany jest przede wszystkim do osób o zainteresowaniach przyrodniczych, ze szczególnym uwzględnieniem botaniki i ekologii. Studenci będą mogli poszerzać swoją wiedzę z zakresu biologii oraz ekologicznych aspektów występowania i rozwoju czynników chorobotwórczych roślin. Zajęcia dotyczyć będą także szkodników i chwastów, które wpływają na stan zdrowia roślin.

Mówiąc w skrócie, jeżeli interesujecie się ekologią, przyrodą i biologią, chcecie brać udział w rozwoju flory to może powinniście zastanowić się nad podjęciem studiów na tym kierunku.Dodatkowo jeżeli cechuje Was delikatność, spostrzegawczość i sumienność, to tym bardziej powinniście zapoznać się z medycyną roślin.

Rekrutacja

Są to studia stacjonarne, pierwszego stopnia (3.5 letnie). Po ukończeniu tego kierunku zdobędziecie tytuł inżyniera.

Podczas rekrutacji będą brane pod uwagę następujące przedmioty:

  • Język polski
  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologii, chemii, fizyki, matematyki, geografii i WOS-u

Program studiów

Podczas praktyk studenci będą asystować przy osobach zajmujących się diagnozowaniem chorób i szkodników roślin, zarówno w ogrodach botanicznych, jak i w gospodarstwach rolnych, firmach nasiennych, hodowlach, czy supermarketach ogrodniczych.

?Medycyna roślin?, a rynek pracy

Absolwenci mogą podjąć pracę w:

  • Służbach fitosanitarnych
  • Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa
  • Kontroli celnej
  • Organach rządowych i samorządowych
  • Służbach doradczych pracujących na rzecz rolnictwa, gospodarki żywnościowej, ochron środowiska i pielęgnacji roślin na terenach zurbanizowanych

Absolwenci będą mogli także rozpocząć własną działalność gospodarczą oraz prowadzić szkolenia z zakresu integrowanej ochrony roślin.

Źródło: rekrutacja.up.wroc.pl, dolnyslask.naszemiasto.pl
J.Jankowska

 

Komentarze:

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook