Ratownictwo medyczne (Fot.freedigitalphotos.net)

Kierunek studiów: Ratownictwo medyczne

Kierunek skierowany przede wszystkim do osób, które chcą pomagać ludziom, ratować życie, nie boją się wziąć odpowiedzialności za kogoś i za wszelką cenę stosują dewizę życiową „Przede wszystkim nie szkodzić”.

Czym jest ratownictwo medyczne?

Ratownictwo medyczne to kierunek dla ludzi o mocnych nerwach. Potrzeba tu nie tylko opanowania, ale także umiejętności szybkiego reagowania. Zakres działań obejmuje nauki medyczne i nauki społeczne. Dobry ratownik musi sprawnie radzić sobie z czynnościami ratunkowymi, niezależnie od przyczyny.

Idealny kandydat

Każdy kierunek medyczny to wyzwanie dla młodych ludzi. Potrzeba odwagi, aby sprostać presji i ryzyku, z jakim wiąże się ta praca. Od ratownika zależy ludzkie życie. Należy również umiejętnie współpracować z ludźmi, tak, aby móc nieść pomoc każdemu.

Rekrutacja ? jakie przedmioty zdawać na maturze?

Przedmioty, jakich wymagają uczelnie, to najczęściej biologia i chemia.

Kierunek ratownictwo medyczne ? program studiów

Większość szkół prowadzi nauczanie ratownictwa medycznego w trybie licencjackim. Zajęcia realizowane są z zakresu następujących dziedzin:

 • propedeutyka prawa
 • socjologia
 • psychologia
 • biochemia
 • zdrowie publiczne
 • higiena i epidemiologia
 • fizjologia
 • anatomia
 • pierwsza pomoc
 • toksykologia
 • medycyna ratunkowa
 • kwalifikowana pierwsza pomoc
 • medyczne czynności ratunkowe

Specjalności kierunku ratownictwa medycznego

Uczelnie nie przewidują realizowania specjalności z zakresu ratownictwa medycznego.

Ratownictwo medyczne a rynek pracy

Po skończeniu studiów absolwenci mogą poszerzać swoje kwalifikacje uczęszczając w różnych kursach i szkoleniach. Wiedza zdobyta na studiach pozwala szukać zatrudnienia w: zakładach opieki zdrowotnej, placówkach zapobiegającym kryzysom, służbach ratowniczych, służbach bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w zakładach o wysokim zagrożeniu niebezpieczeństwem.

Źródło: zawodowe.com
Katarzyna Kujawa

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook