Astrologia (Fot.freedigitalphotos.net)

Kierunek Astronomia

Astronomia jest nauką przyrodnicza, której przedmiotem badań są ciała niebieskie, ich rozkład i ruchy w przestrzeni, pochodzenie, budowa oraz ewolucja, a także Wszechświat jako całość.

Idealny kandydat

Zanim zdecydujesz się na ten kierunek studiów musisz wiedzieć, że:

 • praca astronoma wiąże się z cechami, które są również wymagane od każdego pracownika naukowego i dydaktycznego: ciekawością świata, umiejętnością logicznego myślenia, rzetelnością w pracy naukowej i podstawowymi umiejętnościami przekazywania własnej wiedzy innym
 • zawód ten nie stawia żadnych specjalnych wymagań zdrowotnych, prowadzenie nocnych obserwacji nieba nie wymaga żadnej wyjątkowej kondycji, a jedynie wytrwałości.
 • najważniejsze jest prawdziwe zainteresowanie tą dziedziną, wręcz pasja.
 • konieczne są też zdolności do ścisłego i abstrakcyjnego myślenia, a także zdolności matematyczne. Matematyka i fizyka na tych studiach to podstawa wiedzy.

Rekrutacja

Astronomię można studiować na uczelniach publicznych w trybie stacjonarnym (dziennych) i niestacjonarnym (zaocznym), w systemie studiów I (licencjat), II (magisterium) i III (doktorat) stopnia.

Podczas egzaminu maturalnego należy wybrać dwa spośród  następujących przedmiotów: polski, matematyka, chemia,  biologia, fizyka, WOS, historia, geografia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, łacina, angielski, hiszpański, włoski, rosyjski, francuski, niemiecki, filozofia.

Program studiów

Wybrane przedmioty realizowane na tym kierunku – grupa przedmiotów ogólnych:

 • astronomia ogólna
 • astronomia sferyczna
 • mechanika nieba
 • astrofizyka
 • astronomia Układu Słonecznego
 • astronomia Galaktyczną i pozagalak?tyczną z elementami kosmologii
 • astronomia współczesną

Specjalności i specjalizacja

Oto przykładowe specjalności jakie mogą wybrać studenci na tym kierunku:

 • astronomia z informatyką – studia przeznaczone są dla osób zainteresowanych astronomią i jednocześnie pragnących w przyszłości szukać zatrudnienia w dziedzinach z zastosowaniami informatyki. Program zawiera przedmioty z zakresu astronomii (np. astronomia ogólna, astronomia sferyczna, mechanika nieba, astronomia Układu Słonecznego itp.) oraz z zakresu informatyki (np. technologie informacyjne, programowanie, relacyjne bazy danych, obróbka obrazu itd.).
 • astronomia i zastosowania sztucznych satelitów – specjalność ta została stworzona dla wszystkich, którzy interesują się astronomią oraz pragną poszerzać swoją wiedzę na temat sztucznych satelitów. Program obejmuje przedmioty typowo astronomiczne oraz przedmioty związane ze sztucznymi satelitami (np. globalna nawigacja GPS, GALILEO, teledetekcja satelitarna, satelitarne badania Ziemi itd).
 • astrofizyka komputerowa

Astronomia a rynek pracy

Po ukończeniu astronomii absolwenci mogą:

 • rozpocząć karierę naukową (studia doktoranckie z astronomii albo fizyki),
 • szukać posady nauczyciela fizyki/matematyki/informatyki w gimnazjum lub szkole średniej (podczas studiów można ukończyć dodatkowy bezpłatny kurs dający uprawnienia nauczycielskie),
 • postarać się o pracę dziennikarza działu naukowo-edukacyjnego w gazecie, stacji radiowej, telewizji,
 • zainteresować się branżą komputerową (np. programowanie, witryny internetowe, sieci komputerowe),
 • założyć własną działalność gospodarczą.

 

 

Źródło: uczelnia.info.pl, academio.pl
J. Jankowska

 

Komentarze:

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook